SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Eralp SERDAROLU, Almula KKSAL
 


Keywords:NAAT PROJELERNDE TEDARK SEMNE LKN LTERATR TARAMASI
 
naat projelerinde malzeme maliyetinin toplam proje maliyeti iinde yzde elli ila altm arasnda bir orana sahip olduu belirtilmektedir. Proje maliyetinin yan sra tedarik edilen malzemelerin proje takvimine byk bir etkisi de bulunmaktadr. Bilindii gibi bir inaat projesini baarl olarak tanmlayabilmek iin projenin belirlenen zamanda, kalitede ve maliyette tamamlanmas gerekmektedir. Yap malzemesi tedarikilerinin bir projenin baarsndaki bu faktr de etkiledii inaat sektr iin uygun tedariki seimi, bir inaat projesinin baarsnda nemli bir yer tutmaktadr. naat projeleri iin karar alclar, malzeme tedarikisini seerken genellikle znel ve llmesi zor olan ok sayda lt gz nnde bulundurmak zorundadr. Bu da kararlarnn olduka belirsiz olmasna ve belirli bir standarttan uzak olmasna neden olmaktadr. Bu sebeple gerekletirilen almalar, uygun ltlerin ve arlklarnn belirlenmesi ve belirlenen ltlere gre oklu karar alma sistemlerini kullanarak tedariki havuzu ierisinden en iyi tedarikinin seilmesini kapsamaktadr. Sisteme dayal tedariki seim sreci sayesinde proje performansnn arttn kantlayan birok alma bulunmaktadr. Uzun yllar boyunca tedariki seiminde geleneksel yaklam, tedarikileri sadece fiyat lt ile deerlendirmek eklinde olmutur. Daha sonra yaygn olarak fiyata, kalite ve teslimat performans da eklenmitir. naat projelerinde tedariki seim ltleri arasnda fiyat, kalite ve teslimat performans tedariki seiminde hala en nemli lt olutursa da yaplan almalardan grlmektedir ki irketler tedarikileri ile daha ibirliki ilikilere doru ilerlemeye almaktadr. Bu da tedariki seiminde farkl ltlerin zamanla arlklarnn artmasna neden olmaktadr. Gerekletirilen bu alma ile inaat projelerinde tedariki seimi literatr incelenmi ve hangi tedariki seim ltnn proje baarsnda daha yaygn olarak gz nnde bulundurulduu deerlendirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Tedariki Seimi, naat Projeleri, Literatr Taramas, Seim lt