SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Doa MARTI, Ergn ERASLAN
 


Keywords:AK, CAM, MENTO, DEMR DKM, MOBLYA VE TEKSTL MALAT SEKTRLERNDE HJYEN RSK ETMENLERNN SG BALAMINDA ANALTK HYERAR PROSES LE DEERLENDRLMES
 
Tm dnyada olduu gibi Trkiyede de teknolojinin gelimesiyle beraber Sal ve Gvenliine (SG) verilen nem artmtr. Trkiyede SGnin vizyonu 2012 yl SG kanunu itibariyle deimitir. yerlerindeki risk etmenlerinin belirlenmesine ynelik olarak iyerlerinde yaplan SG i ortam lmleri zorunlu hale gelmitir. Sektrel uygulamalar artmtr. Bu balamda sektrlerdeki bu risk etmenlerine bal incelemeler younlatrlmtr. Bu alma kapsamnda Trkiyedeki ak, cam, imento, demir dkm, mobilya, tekstil imalat sektrlerinde insan saln etkileyen fiziksel ve kimyasal risk etmenleri ana bal altnda, risk faktrleri belirlenmitir. Trkiyedeki yetkilendirilmi i hijyeni laboratuvarlarnn 2016-2019 yllar arasnda ak, cam, imento, demir dkm, mobilya, tekstil imalat sektrlerinde yapm olduu fiziksel ve kimyasal parametrelerdeki lm sonular, Sal ve Gvenlii Genel Mdrlnden alnarak incelenmitir. lm sonularndan, risk faktrleri kimyasal ve fiziksel parametrelerde belirlenmitir. Kimyasal risklerden; ar metal, uucu organik bileik, toz, silis ve amonyak, fiziksel risklerden; aydnlatma, grlt, titreim ve termal konfor risk faktrleri belirlenmitir. Bu faktrler "ok Kriterli Bulank Karar Verme" (KKVY) yaklamlarndan Analitik Hiyerari Prosesi (AHP) ile deerlendirilerek sektrel sralamalar elde edilmitir. Elde edilen bu veriler sonrasnda i hijyeni riskleri asndan en riskli sektrler srasyla demir dkm, tekstil ve imento sektrleri olarak bulunmutur. Her sektr iin fiziksel ve kimyasal risklerin arlklandrlmas yaplmtr. Parametre baznda ise toz, silis ve grlt en riskli parametreler olarak kmtr. Bulunan sonular nda sektrlerin risk seviyelerini azaltabilmesi iin atmas gereken admlar ortaya konmutur.

Anahtar Kelimeler: Hijyeni, Analitik Hiyerari Prosesi, Hijyen lmleri