BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pelin ALTINIŞIK, Adem ALTINIŞIK
YETKİN ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ KARAR MODELİ
 
Çalışanlar, kariyer amaçlarına ulaşmak için kariyerlerinin planlamasını ve yönetimini en doğru biçimde yapmalıdırlar. Günümüzde zorlaşan iş hayatı şartları, bunu gerektirmektedir. Kariyer planlaması ve yönetiminde, çalışanların yetkinlik ve becerileri önemli olmakla beraber doğru firma seçimi ve doğru yönetici ile çalışmak, çalışanların kariyerlerini olumlu veya olumsuz şekilde önemli oranda etkilemektedir. Bu çalışmada; kariyer, stratejik düşünme, firma kültürü, yönetim şekli kavramları tanıtılmaktadır. Kariyer tanımları sunulmakta ve literatürdeki kariyer vurgularına yer verilmektedir. Stratejik düşünmenin kariyer planlamasındaki önemi vurgulanmaktadır. Firma kültürünü oluşturan kavramlar üzerinde durulmaktadır. Kariyer planlamada; kuruluşların, çalışanlarına destek sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Yöneticinin çalışanın kariyer gelişimini desteklemesi, beceri ve yetkinlik olarak gelişmesini ve network oluşturmasını desteklemesi, çalışanın potansiyelini ortaya çıkarması ve ayrıca başarıyı paylaşması ve başarısızlıkları objektif olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Çalışanların firma kültürünü ve yönetici faktörlerini değerlendirmelerinin sonucuna göre kariyer planlama ve yönetme süreçlerine girdi oluşturabilecekleri Yetkin Çalışanlar İçin İş Karar Modeli olarak adlandırdığımız stratejik düşünme modeli sunulmaktadır. Firma kültürü ve yönetici değerlendirilmesi kişiden kişiye göreceli olduğundan İş Karar Modeli ile çalışanlara firma kültürünü ve yöneticilerini nasıl değerlendireceklerine dair metot sağlanmamaktadır. Çalışanların firma kültürünü ve yönetici faktörlerini değerlendirmelerinin sonucuna göre kariyer planı oluşturma ve yönetme süreçlerine girdi oluşturabilecekleri Yetkin Çalışanlar İçin İş Karar Modeli olarak adlandırdığımız stratejik düşünme modeli sağlanmaktadır. Bu modelin ''istifa, istifaya hazırlan, sabır ve bağlılık'' başlıklarından oluşan dört adet sonucu bulunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-3988-0215, 0009-0005-4575-2964

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Şirket kültürü, Yönetim, Stratejik düşünme modeli 


Keywords: