BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet ÖZBEK, Oğuzhan PEKİNALP
ROBOTLAR VE HAZIR GİYİM ÜRETİMİ
 
Robotların; bilgisayar-elektronik, elektrikli ekipmanlar, ev aletleri, ulaşım araçları ve makine gibi endüstriler başta olmak üzere pek çok endüstride her geçen gün kullanımı artarak yaygınlaşmaktadır. Hazır giyim endüstrisinde ise robot kullanımı; yakın geçmişe kadar Asya kaynaklı ucuz işgücünün varlığı, kumaşların esnek malzemelerden oluştuğu için robotlarla işlenmelerinin zorluğu, robot yatırım maliyetinin yüksekliği gibi nedenlerle yeterince yaygınlaşamamıştır. Fakat son yıllarda hazır giyim endüstrisinde; işgücü maliyetinin yükselmesi, nitelikli çalışan ihtiyacının artması, tüketicinin taleplerinin artması gibi sebeplerle hazır giyim işletmeleri robot teknolojilerine yatırım yapmaya başlamıştır. Bu durum da robot geliştirme çalışmalarını desteklemiştir. Bu çalışmaların ilk sonuçlarına göre; monoton çalışma gerektiren hazır giyim üretim safhaları için robot geliştirmenin daha kolay ve uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan bu çalışma kapsamında, hazır giyim üretiminin alt safhaları olan; serim, kesimi, dikim, ütüleme, kalite kontrol ve paketleme faaliyetleri için geliştirilmiş ve/ya geliştirme aşamasındaki robotlar literatürden tespit edilmiş ve incelenmiştir. Elde edilen verilere göre; dikiş ve ütüleme için robot geliştirme çalışmalarında önemli bir aşama kat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat aynı durum; serim, kesim, kalite kontrol ve paketleme alanında mevcut olmayıp, bu alanda tespit edilen çalışmaların genellikle otomasyon çalışmaları olduğu şeklindedir. Bu alanlarda robot geliştirmek için daha fazla Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sonuç olarak ise çok yakın gelecekte olmasa da robotların gelecekte hazır giyim üretim akışını önemli oranda değiştireceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: hazır giyim, robot, kumaş serim, kumaş kesimi, dikiş, ütüleme. 


Keywords: