BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf ÖZBEK, Rüşdi ERDEM, Burak YORGUN, Ali APALI
PV DESTEKLİ ARAÇ SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI
 
Son yıllarda giderek artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında fosil yakıtların geri dönüştürülemez oluşları ve çevreye verdikleri zararlar bizleri yenilenebilir enerji kaynaklı çözümlere yönlendirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerjisi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre kaynağı gereği daha geniş bir alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca fotovoltaik modüller daha ekonomik hale geldiği gibi yapılan yeni tasarımlarla birlikte verimleri de artmaktadır. Son teknoloji monokristal paneller ile %25 seviyelerine kadar verimlilikleri ulaşmaktadır. Bütün bunlar PV destekli sistemlerin cazipliğini de her geçen gün artırmaktadır. Bu çalışmada; fosil yakıtlı araçlarda soğutma sisteminin yakıt tüketimi üzerine etkisini azaltmak için, seçilen model bir araç üzerinde fotovoltaik panel sistemi tasarlanmıştır. Fotovoltaik modül olarak Flexible Monokristal bir panel kullanılmıştır. PV modülden elde edilen elektrik enerjisi MPPT şarj regülatöründen geçerek jel aküyü şarj edecektir. Jel akü yeterli doluma ulaştıktan sonra motora yük binmeden klima çalıştırılabilecektir. Araç kullanım ve güneş ışınım değerine bağlı olarak jel aküdeki enerji seviyesi belli bir değerin altına düştüğünde, klima tam soğutma sağlayamayacağı için otomatik olarak aracın kendi aküsü devreye girecek ve soğutma işlemi devam edecektir. Jel akü tam doluma ulaştığında bypass sistemi sayesinde soğutma sistemi için aracın kendi aküsü devre dışı bırakılarak tekrar jel aküden enerji sağlanmaya devam edilecektir. Yapılacak otomasyon ve entegrasyon sayesinde jel akünün enerji seviyesi takip edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Klima, PV Modül, Jel Akü, Şarj Regülatörü 


Keywords: