BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Suzan ALTUNAY, Mustafa YAĞIMLI
GİZLİ YANGIN RİSKLERİNİN ORTAM HAVASIYLA ERKEN TESPİTİNİN İNCELENMESİ: AHŞAP TASARLAMA ATÖLYESİNDE BİR UYGULAMA
 
Yangın riski bütün iş yerlerinde meydana gelebilecek ve çeşitli tehlikelerden kaynaklanan bir risk olarak bilinmektedir. Genellikle acil durum planlarında ve tatbikatlarda kaçınılmaz olarak yangına karşı tedbirler ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yüksek yangın potansiyeli taşıyan ahşap tasarlama atölyelerinde ortam havası bileşenlerini kullanarak yangın tehlikesinin erken tespit edilmesi ve tehlikeli boyuta ulaşmadan müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Yangın risklerinin oluşabileceği yüksek yerlerden biri olan ahşap tasarım atölyeleridir. Bu çalışmada, ahşap tasarım atölyesinde gaz ölçüm cihazları ile belirli periyotlarla ortamdaki hava bileşenleri ölçülüp ve elde edilen veriler ve destekleyici unsurlar ile aksiyon planı hazırlanmıştır. Multi gaz ölçüm cihazı kullanılarak çalışma yapılan alanda belirli periyotlarla anlık ölçümler alınmıştır. Elde edilen ortam havası bileşenleri Graham, Trickett ve Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksleri kullanılarak değerlendirilip bu doğrultuda gizli bir yangın tehlikesinin mevcut olup olmadığı, mevcut ise hangi aşamada olduğu, yanan malzemenin cinsi ve yangının tehlike potansiyeli yorumlanmıştır. Daha sonra bu doğrultuda özellikle yangın için potansiyel tehlike oluşturabilecek atölyelerde kullanılan makine-teçhizat ve tüm uygulamalar ele alınmış ve Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Mode Effect Analiysis (FMEA) methodu ile Performans Seviyeleri – Performance Level (PL) yöntemleriyle makine tabanlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilip mevcut durum irdelenmiştir. Sonuç olarak ahşap tasarlama atölyelerinde yangın riskinin erken tespit edip olası yangın riskinin önüne geçilebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yangın, Risk değerlendirmesi, Graham endeksi, Trickett endeksi, Oksijen azalma yüzdesi endeksi, Ahşap tasarlama atölyesi, Makine 


Keywords: