BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak ÖZDEMİR, Erkan BAHÇE
EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ PARÇALARIN GEOMETRİK HATALARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME METODU İLE TESPİTİ
 
Lazerle seçmeli eritme (SLM-Selective laser melting), tasarlanan CAD modeline göre haznesinde bulunan metal tozları lazer ışınıyla eriterek istenilen ürünün imal edilmesini sağlayan bir eklemeli imalat yöntemidir. Bu yöntem boyutsal olarak küçük, farklı yöntemler ile üretimi zor olan, iç yapısı gözenekli metal parçaların imalatı için kullanılmaktadır. Özellikle yüksek mukavemet gerektiren biyomedikal parçalarda iç tasarımı gözenekli bir kafes sistemi şeklinde modellenmektedir. Yüksek çalışma ısısı ve küçük boyutlar nedeniyle tasarlanan geometrik yapı üretim sonucunda tam olarak elde edilememektedir. Mikron seviyesinde oluşan hatalar birikerek kafes yapıların köşelerinde ve dairesel gözeneklerde büyük geometrik hatalara dönüşmektedir. Bu hatalar tasarım aşamasında parçadan beklenen mekanik özelliklerin değişmesine neden olmaktadır. Ayrıca hataların yoğunluğu arttıkça parçanın bütününde boyutsal farklılıklara yol açmaktadır. İmalat sonrası oluşan bu hataların tespiti için kullanılan temaslı ölçüm yöntemleri malzeme boyutu ve tasarım karmaşıklığı nedeni ile etkin sonuçlar vermemektedir. Aynı zamanda modellerin girinti ve çıkıntılarının çok olması ölçümün uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu dezavantajları giderebilmek için görüntü işleme metodu ile ölçüm yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada SLM yöntemi ile üretilmiş kafesli bir yapıda meydana gelen geometrik hataların görüntü işleme yöntemi ile tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla üretilmiş parçanın kafes sisteminin görüntüleri alınarak, görüntü işleme aşamalarından geçirilmiş ve referans CAD modeli ile arasındaki geometrik farklar tespit edilmiştir. Önerilen yöntemle imalatta ortaya çıkan geometrik hataların hızlı bir şekilde tespit edilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eklemeli imalat, geometrik hata kontrolü, görüntü işleme 


Keywords: