BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okay ÖZÜPEK, Sezer Can AYDINYER
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
 
Endüstri 4.0 Avrupa’da yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü nedeniyle gün geçtikçe konumun önemli bir bölgede olmasına rağmen kaybedilen rekabet avantajını tekrardan kazanabilmesi için yapılan bir çalışma hazırlığıdır. Bu sözcük 2011 yılında almanyada fuar sırasında kullanılmış ve bu fuarda detayları açıklanmıştır. Endüstri 4.0 fabrikaların akıllanması ve buna bağlı olarak daha az enerji, hammadde ve içgücü sayesinde maksimum verim alacağı ifade edilmiştir. Bunun için robotlar, nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve analizi ve sensörler ana faktörler olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar ile birlikte el işçiliği ve personel ihtiyacı azalırken, yapay zeka, robotik teknoloji ve yazılım kısmı daha önemli hale gelmiştir. İnsanın üretimde daha az yer alması bir teknoloji ve sanayi devrimi olarak görülmektedir. Bu öncü çalışma tüm dünya ülkelerini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu sanayi devrimine uyum sağlamak ve iyileştirici çalışmalar yapılarak personellerin iş yükünün hafifletilerek performanslarının arttırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda tel çekme sektöründe belirtilen konuları incelemek ve işletmeye katkılarını öngörmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. İşletme içinde yapılan mecvcut çalışmaların incelenmesi ve bunların endüstri 4.0 uyarlanarak performans, kalite, enerji verimliliği ve iş gücü kazanımlarının belirlenmesi ve uygulanması hedeflenmiştir. Bu çalışmalar doğrulutusunda işletmenin endüstri 4.0 ‘a geçiş aşamasında başladığı çalışmalar ele alınarak işletmeye katkısı, çalışana katkısı, ülkeye ve dünya ya olumlu ve olumsuz katkılarını veriler ışığında yorumlanarak açıklanacaktır. ORCID NO: 0000-0003-2826-0210

Anahtar Kelimeler: Demir Çelik Endüstri 4.0, Demir Çelik Sektöründe Ürün Geliştirme, Endüstri 4.0 işletmelere etkileri 


Keywords: