BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Rıza MOTORCU, Ergün EKİCİ
CFRP/Tİ6AL4V YIĞININ FARKLI GEOMETRİLİ TAKIMLARLA DELİNMESİNDE MİNİMUM DELAMİNASYON OLUŞUMU İÇİN PROSES PARAMETRELERİNİN ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYONU
 
CFRP/Ti6Al4V yığınlar, mükemmel özelliklerinden dolayı havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Delik delme işlemi bu yığınların delinmesinde en sık kullanılan talaşlı imalat işlemlerinden birisidir. Bu yığınların delinmesinde CFRP bileşenin delik girişi ve delik çıkışında olarak delaminasyon tipi bir hasar oluşur ve oluşan bu delaminasyonun derecesini belirlemek için ise delaminasyon faktörü kullanılır. Bu deneysel çalışmada, CFRP/Ti6Al4V yığınların üç farklı geometrili kaplamalı karbür matkaplarla delinmesinde CFRP’nin delik girişi ve çıkışında oluşan delaminasyonu minimize etmek için delme parametrelerinin optimal seviyeleri belirlenmiştir. Taguchi Metodu L27 ortogonal dizi deney tasarımında, hazırlanan CFRP/Ti6Al4V yığın üzerinde üç farklı kesme hızı (15, 21 ve 29 m/dak) ve üç farklı ilerleme miktarında (0.040, 0.056 ve 0.078 mm/dev) üç farklı geometriye (8524-100HF, 2475-100F ve 5514-RT100U) sahip matkaplarla işlenebilirlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. CFRP bileşeninin delik girişleri ve delik çıkışlarında oluşan delaminasyonlar bilgisayar bağlantılı optik mikroskop ile incelenmiş ve görüntü işleme yöntemiyle ölçülmüştür. Aynı anda hem minimum delik girişi delaminasyon faktörü (Df_entry) hem de minimum delik çıkışı delaminasyon faktörü (Df_exit) elde etmek için Taguchi Metodu Temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi ile çok amaçlı optimizasyon işlemi yapılmıştır. CFRP/Ti6Al4V metalik yığın T3 (5514-RT100U) kodlu kaplamalı karbür matkaplarla Vc=15m/dak, f=0.040 mm/dak’da delindiğinde delik girişinde ve çıkışında minimum delaminasyon oluşmuştur. Delaminasyon faktörleri üzerinde delme parametrelerin ana etkileri sırasıyla; kesici takım geometrisi, ilerleme miktarı ve kesme hızı şeklinde olmuştur.

Anahtar Kelimeler: CFRP/Ti6Al4V yığın, Delaminasyon, Delaminasyon faktörü, Kaplamalı karbür takım, Delme, Taguchi metodu, Gri ilişkisel analiz 


Keywords: