BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed PARLAK, Ali FUAT GÜNERİ
AYLAK ZAMANSIZ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNE BİR YAKLAŞIM
 
Aylak zamansız akış tipi çizelgeleme problemleri, imalat sanayi alanındaki yaygın uygulaması ve gerekliliği nedeniyle büyük ilgi gören bir konudur. Günümüz küreselleşen dünyada teknoloji gelişmeler ve artan rekabetçi ortam işletmelerin faaliyetlerinde en uygun kaynak kullanım miktarı ve en uygun maliyetle gerçekleştirmelerine odaklanmaları gerekmektedir. Bu odaklanma durumu üretim ortamında da işlerin çizelgelenmesinde de aynı hassasiyetin uygulanmasını gerektirmiştir. Bazen teknik (üretim koşulları, kesintisiz operasyon gerekliliği vb.) ve ekonomik koşullardan dolayı işletmeler, makinelerde kesintisiz bir şekilde işlem gören işlerin arasında bir boş zamanın olmasını istemezler ve makinelerin çalışmaya başladıktan sona aralıksız faaliyet göstermesini isterler. Bu çalışmada belirtilen duruma uygun bekleme zamansız permütasyon tipi akış tipi çizelgeleme probleminde tamamlanma zamanının minimize etmek için geliştirilen ve önerilen bir metasezgisel algoritma modeli ele alınmıştır. Başlangıçta çözüm kalitesini artırmak amacıyla NEH algoritmasını temel edinen geliştirilmiş bir yapıya dayanan bir yöntemle başlangıç popülasyonu oluşturulmuştur. Daha sonraki aşamada geliştirilen yarasa algoritmasında çeşitli komşuluk arama yöntemleri kullanılarak çözüm geliştirilmeye çalışılmıştır. En son aşamada performansı daha da iyileştirmek için bazı arama yöntemleri uygulanmıştır. Geliştirilen yöntemin performansı için MATLAB kullanılarak literatürdeki bilindik test problemlerinden olan Taillard seti kullanıp uygunluğu ve verimliliği araştırılmıştır. Yapılan uygulama neticesinde önerilen kesikli metasezgisel algoritmanın aylak zamanlı akış tipi çizelgeleme problemleri için etkili bir şekilde başarılı sonuçlar aldığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aylak zamansız, akış tipi çizelgeleme, tamamlanma zamanı 


Keywords: