SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selahattin KARAAY, Deniz ULUSARSLAN
 


Keywords:YATAY HDROLK BORULARDA TAIYICI SIVI LE ET YOUNLUKLU KRESEL KAPSL TREN AKII BASIN KAYIPLARININ HAD ANALZ LE BELRLENMES
 
Artan enerji fiyatlar ve kresel snmann evreye etkileri tamaclk sektrnde farkl yollar aranmasna sebep olmaktadr. Tamaclk amacyla kullanlan yeni bir yntem olan hidrolik kapsl boru hatlar (HKB) tayc svnn ak enerjisinden yararlanarak malzeme tanmas salamaktadr. HKB hattna belirli konsantrasyonlarda verilen kapsllerin dzenli ak ile malzeme nakli salanmaktadr. HKB hatlarnn tasarmnda kullanlacak pompa kapasitelerinin belirlenme aamasnda farkl kapsl konsantrasyonlarnda ve tayc sv ak hzlarnda basn kayplarn bilinmesi gerekmektedir. Bunun iin kapsl konsantrasyonu, ak hz ve ap oran deerleri verildiinde meydana gelen basn dlerini ve buna bal pompa gcn sememize yarayan gereki bir korelasyona ihtiya vardr. Bu amala, deneysel veriler temel alnarak kapsl trenine ait nmerik ak analizi ve basn d ilikisi oluturulmaya allmtr. Bu almada kapsl ap oran 0.8, kapsl younluu tayc sv younluuna eit, 20000-150000 Re says aralnda, %3,53- %11,41 konsantrasyonlarda allmtr. Basn dlerinin belirlenmesinde nmerik analiz sonular ile deneysel sonularn %5-%10 konsantrasyonlarda uyum iinde olduu grlmtr. %5 kapsl konsantrasyonunda nmerik ve deneysel basn dleri arasndaki sapma ortalama %11,37 dir. Kapsl konsantrasyonu arttka, oluturulan model ile deney sonular arasnda sapma miktar artmtr. Nmerik alma ve deneysel almada kapsl davranlarnn yaps benzer olup konsantrasyon ve su hz arttka basn dleri de artmtr. alma sonular literatrde yer alan benzer nmerik almalar ile de karlatrlm ve uyum iinde olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Kresel Kapsl, Basn D, Hidrolik, Boru Hatt, Nmerik Analiz