SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aysu TOKUR
 


Keywords:PI KONTROLR TABANLI BOOST-FLYBACK DNTRC SSTEMNN TASARIMI
 
Gnmzde elektronik sektrnn gelimesiyle birlikte g dntrc devrelere olan gereksinim artmaktadr. Yksek gerilim dnm yaplrken g kayplarnn en az seviyede olmas ve alma modlarnda hata olmamas tasarm asndan nemlidir. Yksek gerilim ihtiyac bulunan sistemler iin doru akm ve gerilimi salayan kaynaklardan biri de DC-DC ykseltici g dntrcleridir. DC-DC dntrclerin anahtarlama frekanslar yksek olduundan g evirimi iin daha az sayda devre bileenleri kullanmldr. DC-DC ykseltici dntrcler giri gerilimini anahtarlayarak ykselten ve giri gerilimi seviyesinden yksek k gerilimi salayan elektronik devre yaplardr. ok sayda DC-DC ykseltici dntrc tipi ve dntrcler iin kullanlan ok sayda kontrolr tipi bulunmaktadr. Bu nedenle birok tasarm kombinasyonu yaplabilmektedir. Bu almada 30V civar giri geriliminden 500V seviyesinde k gerilimi reten kontrolr tabanl DC-DC ykseltici dntrc tasarm yaplmtr. Verimlilii artrmak iin boost dntrc ve flyback dntrc topolojisinin birlikte kullanld boost- flyback dntrc devresi tasarlanmtr. k geriliminin retilme sresi, gerilim seviyesi ve kalc hal durumu PI kontrolc ile kontrol edilmektedir. Tasarlanan kontrolr, farkl k yklerinde test edilerek dorulanmtr. Kontrolr tasarmnda durum uzay ortalama metodu kullanlarak boost-flyback dntrcnn durum uzay denklemleri hesaplanmtr. ki dntrc sistemin seri balants ile oluturulan boost-flyback dntrcnn analizini tek bir sistem olarak yapmak baz zorluklara sahiptir. Matematiksel hesaplama srecini basitletirmek iin boost ve flyback dntrcleri ayr ayr analiz edilmitir ve bir dntrcnn analizi yaplrken dier dntrc edeer akm kayna olarak modellenmitir. Sistemin kontrolr tasarm iin durum uzay denklemleri, kk sinyal modeli ve transfer fonksiyonu hesaplanmtr. Sistemin kontrolr ve devre tasarmna ait gerekli matematiksel hesaplamalar yapldktan sonra Matlab ve Simulink program zerinde sistemin simlasyonu ve analizi yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: PI Kontrolc, Anahtarlamal G Dntrc, Yksek Gerilim