SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Erkut YİĞİT, A.Erdem ÖNER, Orçun YÖNTEM
 


Keywords:OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE AKILLI FABRİKA MİMARİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMALARI
 
4. sanayi devrimini ifade eden “Endüstri 4.0” terimi, üretim sektöründe bulunan fabrikalar için verimlilik, kalite, esneklik ve pazara çıkış hızı gibi bir çok rekabet avantajını beraberinde getirmektedir. Karmaşık üretim süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetiminin sağlanması ve kaliteli ürün beklentisi yazılım ve bilgisayar destekli olan akıllı fabrikalara ihtiyaç doğurmaktadır. Akıllı fabrika sistemi, üretim sürecinin kontrol edilebilirliğini arttırmayı, üretim hatlarına elle müdahaleyi azaltmayı, izlenecek verileri gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde toplamayı ve üretim planlamayı formüle etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, otomotiv endüstrisi için Endüstri 4.0 temelli yeni bir akıllı fabrika konseptinin araştırılması ve geliştirilmesinden bahsedilecektir. Sac metal şekillendirme makinelerinden, robotik kaynak hatlarından ve CNC makinelerinden kritik performans metriklerinin toplanarak; üretim takibi, analiz ve raporlama yapabilen akıllı izleme ve veri işleme sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak Endüstri 4.0 uygulamalarının otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri için ne gibi faydalar sunabileceği araştırılmış ve sektördeki firmalarla görüşülmüştür. Edinilen bilgiler doğrultusunda fabrikanın otomasyon, haberleşme ve yazılım altyapısı incelenerek akıllı fabrika sistemine geçiş için nelere ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Üretim hatlarından hangi verilerin toplanacağı analiz edilmiştir. Devam eden süreçte üretim takibi, analiz ve raporlama sistemleri ve genel sistem mimarisi tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan sistem için üretim hatlarına gerekli donanımların kurulumu yapılarak, yazılım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak geliştirilen sistemin gerçek koşullarda çalışabilirliği test edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Endüstrisi, Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri