SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Halil brahim FEDAKAR
 


Keywords:FARKLI TABAN ZEMN KOULLARINA SAHP YKSEK HIZLI TREN HATLARINDAK TRAVERS ARALIKLARININ HATTIN DEY DEFORMASYON DAVRANIINA ETKS
 
Balastl demiryolu hatlarnda trenin hareketinden dolay balast, alt balast ve taban zemini tabakalar hareket eden tekerlek ykne (HETY) maruz kalmaktadr. Statik tekerlek yk ile kyaslandnda hatta daha fazla dey deformasyona sebep olan HETYnin etkisi yksek hzl tren hatlarnda (V≥250 km/h) daha da artmaktadr. Bu nedenle yksek hzl tren hatlarndaki uygun travers aralnn belirlenmesinde HETYnin etkisi gz nne alnmaldr. Bu almada farkl taban zemini koullarna (iyi ve zayf) sahip yksek hzl tren hatlarnda (V=250 km/h) kullanlacak olan farkl travers aralklarnn (500, 550, 600, 650, 700 ve 750 mm) hattn HETY altndaki dey deformasyon davranna etkisi PLAXIS 2D (V21) program ile aratrlmtr. Trenin bir tam geiinden kaynaklanan HETY iin ykleme izinin oluturulmasnda Winkler kiri yntemi kullanlmtr. Ayrca ykleme izi oluturulurken farkl travers aralklar iin Amerikan Demiryolu Mhendislii ve Yol Bakm Dernei tarafndan nerilen farkl yk dalm katsaylar da kullanlmtr (500 mm iin %43,8, 550 mm iin %46,7, 600 mm iin %49,7, 650 mm iin %52,6, 700 mm iin %55,6 ve 750 mm iin %58,7). Analiz sonularna gre; zayf ve iyi taban zemini koullarnda travers aralklar srasyla 650 ve 700 mmye kadar arttka yk dalm katsaysndan dolay tek traverse aktarlan tekerlek ykndeki arta ramen hatta meydana gelen dey deformasyonlar azalmaktadr. Dier yandan daha geni travers aralklarnda ise (>650 mm zayf taban zemini ve >700 mm iyi taban zemini) artan yk dalm katsaysndan dolay dey deformasyonlar artmaktadr. Sonu olarak zayf ve iyi taban zemini koullarna sahip balastl yksek hzl tren hatlar iin en uygun travers aralklar srasyla 650 mm ve 700 mm olarak belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Yksek hzl tren hatt, Hareket eden tekerlek yk, Travers aral, PLAXIS, Winkler kiri, Dey deformasyon