SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nuray UYUMAZ
 


Keywords:FARKLI BOYA KATMAN KALINLIKLARININ PORTAKALLANMAYA ETKS
 
Portakallanma boyal her rnde gzlemlenebilecek, k yansmas sonucu tespit edilen grsel bir problemdir. Yzeye gelen nlar, boyann yzeyde homojen bir dalm oluturamamas sonucunda farkl ynlerde yansyarak portakal kabuu grntsne benzeyen bir problemin ortaya kmasna neden olur. Jantlar grsel estetik kaygs tadndan ama portakallanma grntsn olabildiince azaltmaktr. Bu almada, portakallanmaya etki edebilecei ngrlen boya katmanlarnn farkl kalnlklar incelenmitir. Farkl kalnlklarn etkisi grsel kyaslama plakalar ile karlatrlmtr. Jant geometrisi portakallanmay etkiledii iin deneysel almalarda alminyum plakalar kullanlmtr. Portakallanmann en fazla gzlemlendii jant modelinde kullanlan boya seti (toz astar, baz kat, toz vernik ve sv vernik) deney tasarm iin girdi olarak seilmitir. Toz boya katman iin elektrostatik boya, sv boya katman iin evobell kullanlarak belirlenen minimum ve maksimum kalnlklar uygulanmtr. Gerekleen ortalama kalnlklar elektromanyetik noktasal lm metoduna dayanan cihaz ile llm, her katman sonras portakallanma derecesi wave-scan OrangePeel Meter cihaz ile kontrol edilmitir. Grsel kontrol srecinde referans olarak kullanmak zere 8 farkl portakallanma derecesini temsil eden plakalar hazrlanmtr. almalar, deney tasarm sonucu elde edilen kalnlk kombinasyonlarnn uyguland 16 farkl plaka ile gerekletirilmitir. Veri toplama adm sonras Minitab programnda gerekletirilen analizler yardm ile astar kalnlnn 80- 120 m, baz kat kalnlnn 15 m ve st, toz vernik kalnlnn 110 m ve st, sv vernik kalnlnn ise 20 m ve st olduu durumun en ideal olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Portakallanma, boya katman, kalnlk