SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hakan AYDIN, Ali ETNKAYA
 


Keywords:ENDSTRYEL KONTROL SSTEMLER (EKS) VE SBER GVENLK
 
z: Endstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) gnmzde elektrik, su ve atk su, petrol ve doal gaz, ulam, kimya, ila, kt hamuru ve kt, yiyecek ve iecek vb. imalat srelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi amacyla youn ve yaygn olarak kullanlmaktadr. EKS'nin Bilgi ve letiim Teknolojilerine (BT) ve zellikle internete olan bamll, bu sistemleri siber saldrlarn birincil hedefi haline getirmitir. Gnmzde EKS, Kritik Altyaplarda da (KA) yaygn olarak kullanlmaktadr. EKS'ler, KA'n almas iin hayati neme sahiptir. Bu durum, KA'lar da ayn zamanda siber saldrlara kar daha savunmasz hale getirmektedir. KA'lara ynelik siber saldrlarn en nemli ve bilinen rnei olarak Stuxnet siber saldrs gsterilebilir. 21. yzyln en ciddi siber saldrlarndan biri saylabilecek bu saldr, ran'n nkleer santrallerini hedef almtr. Siber terristlerin kritik ulusal altyaplar (enerji, ulam, elektronik iletiim, su ynetimi, bankaclk ve finans, kamu hizmetleri gibi) devre d brakmak, bir devleti boyun edirmek veya toplumu sindirmek iin BT'i kulland bir gerektir. Siber terrizm, enerji, ulam ve hkmet operasyonlar gibi kritik ulusal altyaplar kapatmak ve bir hkmeti veya sivil nfusu zorlamak veya korkutmak iin bilgisayar sistemlerini kullanr. Gnmzde EKS'nin de dier BT sistemleri gibi siber saldr ve tehdit riski altnda olduu kanlmaz bir gerektir. Bu balamda EKS sistemlerinin siber tehdir ve saldrlara kar korunmalar gerekmektedir. Bu almada, EKS sistemlerinde siber gvenliin incelenmesi ve neminin ortaya konmas amalanmtr. alma neticesinde EKS zerinde siber gvenliinin salanmasnda ulusal siber gvenlik testlerinden geirilmi ve sertifikasyona sahip milli siber gvenlik bilgi teknoloji rnleri kullanlmas hususu zellikle vurgulanmtr.

Anahtar Kelimeler: Endstriyel Kontrol Sistemleri, Siber gvenlik, Bilgi Gvenlii, Kritik altyaplar