SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ahmet Kazm ELK, Bedi Cenk BALIK
 


Keywords:EREVE DESTENE SAHP KOMPOZT MALZEMELERN ANSYS SONLU ELEMAN ANALZ PROGRAMINDA DK HIZLI DARBELERE KARI VERD TEPKLERN NCELENMES VE DAYANIMLARININ BELRLENMES
 
En az iki farkl malzemenin makro boyutlarda birleerek oluturduu yeni malzemeye kompozit malzeme denir. Bu malzemeler savunma sanayi, zrh tasarmlar, havaclk, uzay teknolojileri, otomotiv, robot teknolojisi, tp alan, inaat ve yap sektrlerinde yaygn olarak kullanlmaktadr. Kompozitler, metal ve trevlerine nazaran hafiflerdir ve daha fazla mukavemete sahiptirler. evre artlarna kar antikorrozif zellikleri, dier malzemelere gre ok daha stndr. Yksek kimyevi diren yetenekleri sayesinde kimyasal tesislerde ve dier kimyasal korozyon riski tayan alanlarda yaygn olarak kullanlmaktadr. Kalplama kolayl sayesinde, ok paradan oluan makine elemanlar kompozitler kullanlarak tek para olarak imal edilebilir. Bu sayede para says azaldndan ara birletirme detay ve paralarnn azalmasyla retim sresi ksaltlmaktadr. Kompozitler yksek scakla ve anmaya dayankl malzemelerdir. Hasar grmeleri halinde tamir edilebilirler. Kompozit malzemelerin dezavantajlar ise; yksek maliyet, retilen malzemelerin belli bir kalitesi olmamas ve krlgan malzemeler olmasdr. Bu almada ereve ile glendirilen kompozit malzemelerin dk hzl arpmaya kar gsterecei dayanmn aratrlmtr. almada, 3x3 adet ve 9x9 adet kare saysn sahip 3er adet, 0.1 mm, 0.3 mm ve 0.5 mm cidar uzunluuna sahip, toplamda 6 adet ereve tasarlanmtr. ereve ierisine yerletirilen kompozit malzemeler ise 12 tabakal ve [0,45,-45,90]3 serim asna sahip olacak ekilde tasarlanmtr. ereve, zrh elii malzemesinden, kompozit malzeme ise e-cam/epoksi dokuma kuma malzemesinden tasarlanmtr. Tasarlanan numuneler 10 Jlk arpma etkisi altnda ANSYS de analiz edilmitir. Analiz sonucunda, ereve destekli kompozit malzemelerin, ereve destei olmayan kompozit malzemelere oranla, dk hzl arpma etkileri altndaki deformasyonlar ve dayanmlarnn daha yksek olduu anlalmtr. Ayrca, kare says ve cidar uzunluklarnn arttrlmas ile ereve yapsnn absorbe ettii kinetik enerji deerinin artt belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzemeler, Dk Hzl arpma, Savunma Sanayi, E-Cam Elyaf Dokuma Kuma, Zrh elii