SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayenur Pnar AHN, idem KIVILCIMDAN MORAL
 


Keywords:ALGNAT-YUMURTA KABUU BONCUKLARI LE AIR METAL GDERM: METAL DERM, PH VE ADSORBANT KOMPOZSYONUN ETKS
 
Atksudaki ar metaller canllar zerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadr. rnein, kurun karacier ve bbrek hasar ile nrolojik hastalklara sebep olabilir. Ar metal gideriminde birok metot mevcuttur. Bunlardan adsorpsiyon, ekonomik, kolay uygulanabilir ve verimlidir. Porlu yaps sayesinde metal adsorpsiyonunda etkili alginat evre dostu bir adsorbent olarak kullanlmtr. Bu almada, alginatn metal alm kapasitesini gelitirmek iin, kolay eriilebilir bir atk olan, yumurta kabuklar tercih edilmitir. Alginatyumurta kabuu kompozit boncuklar oluturulmu ve kurun gideriminde test edilmitir. alma kapsamnda, pH (2 7), adsorbent kompozisyonu (1:1, 1:2 ve 1:0.5 g alginat/g yumurta kabuu) ve deien kurun iyonu konsantrasyonunun (10 100 mg/L) adsorpsiyon verimine etkisi irdelenmitir. Deneyler kesikli olarak, sabit scaklk ve kartrma hznda, 24 saatlik denge sresinde gerekletirilmitir. Kurun giderim verimi ICP-OES ile yaplan lmlerle takip edilmi, ayrca elde edilen verinin adsorpsiyon izotermlerine uygunluu deerlendirilmitir. Sonular farkl oranlarda yumurta kabuu ieren kompozit boncuklarn kurun giderim veriminin %97 civarnda olduunu gstermitir. Ayrca test edilen farkl adsorbent kompozisyonlarnn kurun alm kapasitesi birbirine yakndr. Benzer ekilde adsorpsiyon verimi tm pH deerlerinde yksektir. Sadece pH arttka adsorpsiyon verimi artma eiliminde olup en yksek adsorpsiyon kapasitesi 195,7 mg/g ile pH 7de elde edilmitir. Bu pH deerinde kurunun bir miktar kme eilimi olduu iin pH 6 deeri optimum olarak deerlendirilmitir. Ek olarak kurun konsantrasyonunun 10 mg/Lden 100 mg/Lye arttrlmas ile adsorpsiyon kapasitesinin 40,4 mg/gdan 213,1 mg/ga ykseldii gzlenmitir. Elde edilen verilerin Freundlich, Langmuir ve Temkin adsorpsiyon modellerine uygunluklar deerlendirilmi ve bunlar arasnda en uyumlu modelin 0,993 korelasyon katsays ile Langmuir olduu bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Atk, atksu, biyopolimer, kurun.