SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Senanur AKGÜN, Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ
 


Keywords:VERİ MADENCİLİĞİ BİRLİKTELİK KURALLARI İLE BİR TEKNOMARKET MAĞAZASI İÇİN ÜÇ FARKLI YERLEŞİM DÜZENİ ÖNERİSİ
 
Veri madenciliği veri yığınlarından, kullanılabilir bilgi elde etmeye yarayan bir yöntemdir. Birliktelik kuralları, verilerin birbiri arasındaki ilişkiyi analiz ederek, veriler arasındaki anlamlı bilginin geleceğe yönelik uygulamalarda kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Çalışmada birliktelik analizinin önemi ve tesis yerleşim düzeninin satışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Teknolojik ürünler satan bir mağazada müşterilerin birlikte satın almayı tercih ettikleri ürünler arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada veri madenciliği konularından biri olan birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın yapıldığı SPSS Modeler programı hakkında bilgi verilmiştir. SPSS Modeler programında, APRIORI ve GRI algoritmaları kullanılarak birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında bir teknomarketin müşterilerine anket uygulanmıştır. Anket verileri APRIORI ve GRI algoritmaları için girdi olarak kullanılmıştır. Elde edilen birliktelik kuralları karşılaştırılmış ve ortak kurallar belirlenmiştir. Bu kuralları kullanarak 3 farklı yerleşim düzeni önerisi hazırlanmıştır. Mevcut yerleşim düzeni temel alınarak, raf düzeni ve ızgara tipi yerleşimin izin verdiği ölçüde yeni yerleşim düzeni tasarımları önerilmiştir. Birinci yerleşim düzeni önerisi, güven değerleri yüksek olan ürünlerin yakın yerleştirildiği, yakın yerleşim düzenidir. Bu durum, müşterinin almayı planlamadığı ürünü görmesine olanak sağlamaktadır. Güven değerleri yüksek çıkan ürünlerin uzak yerleştirildiği ikinci yerleşim önerisi ise uzak yerleşimdir. Uzak yerleşim ile müşterinin mağazada daha fazla zaman geçirmesi olasıdır. Ayrıca iki yerleşimin avantajlarını birleştirerek karma yerleşim düzeni tasarlanmıştır. Uygulama sonucunda 3 yerleşimin güçlü ve zayıf yönleri kıyaslanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralları, Yerleşim Düzeni Önerisi