SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

smail LKER, Yaar PALA
 


Keywords:GEN PLAKALARIN BURKULMAYA KARI ETKSNN SONLU ELEMANLAR YNTEMYLE NCELENMES
 
Kiri-kolon ke balantlarnda kirii desteklemek amacyla gen plakalar mhendislik uygulamalarnda genellikle tercih edilen bir zm yntemidir. Bu plakalarn performansn deerlendirmek ve optimize etmek iin birok deneysel ve teorik alma yaplmtr. Bu aratrmada, yklenmi kenardan (yatay kenardan) tek gen plaka, kiri monte edilmi gen plaka ile kiri-kolon monte edilmi gen plaka (test durumu) kullanlmtr. Plaka dzleminde tekil veya yayl ykler uyguland durumlarda, farkl boyutlardaki (yklenmi, kaynakl kenar boyutu ve kalnlk gibi parametreler) gen plakalarn kritik burkulma yklerini belirlemek iin ANSYS sonlu elemanlar yazlm kullanlarak bir dizi nonlineer burkulma analizi gerekletirilmitir. Ayrca, sonlu elemanlar yntemi ile belirlenen kritik burkulma yklerini dorulamak amacyla, kiri-kolon ksmlarndan desteklenen gen plaka iin basma test cihaznda eitli test numuneleri zerinde kritik burkulma ykleri hesaplanmtr. Tek bir gen plakaya uygulanan kuvvetler farkl ekillerde (tekil veya yayl) yklendiinde, ayn boyutlardaki gen plakalarn kritik burkulma ykleri birbirine yakn bulunmutur. Kiri monte edilmi gen plakaya plaka dzleminde uygulanan tekil veya yayl ykn simlasyon analizi sonular benzerlik gstermektedir. Kalnlk dnda benzer boyutlarda olan gen plakalarn burkulma ykleri incelendiinde; kalnlk burkulma yk iin nemli bir faktrdr. Kiri-kolon monte edilmi gen plaka iin hem teorik olarak hesaplanan kritik burkulma ykleri hem de deneysel olarak elde edilen sonular arasnda belirgin bir yaknlk gzlemlenmitir. Kaynakl kenar uzunluunun artmas veya yklenen kenar uzunluunun ksalmas ile burkulma yknn artt ve bu sayede sistemin daha gvenli bir alma ortamna girdii grlmtr. Bu sonular, mhendislik uygulamalarnda tasarmlar yaplrken ANSYS nonlineer burkulma analiz sonularnn gvenilir bir ekilde kullanlabileceini teyit etmektedir. ORCID NO: 0009-0002-8517-2217, 0000-0003-0358-1958

Anahtar Kelimeler: gen Plaka, Sonlu Elemanlar Yntemi, Nonlineer Burkulma, ANSYS