SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Savaş KİRENLİ, Recep DEMİRSÖZ, Aytaç AYDIN
 


Keywords:KONVEYÖR BANTLARDA BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
 
Günümüzde teknoloji hızla gelişmektedir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeniliklerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefleyen insanoğlu, sanayileşmedeki ilerlemeyi ve gelişmeyi genel olarak insan gücünden çok makineleşme ile gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Ulaşım kavramı sanayileşmede sıkça kullanılan bir terimdir. Ulaşımın alt dallarından olan transfer süreci, günümüzde sanayileşmede sıkça kullanılmaktadır. Konveyör bant sistemleri, mekanizasyonun her geçen gün arttığı endüstriyel sektörde transfer süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Konveyör bant sistemlerinde, taşınacak malzeme ve miktara göre bant seçimi yapılmaktadır. Bant seçimi yapılırken bandın güvenli bir şekilde çalışabilmesi için bir güvenlik katsayısı değeri dikkate alınmalıdır. Endüstride bantlar belirli standart genişlik ve uzunluklarda üretilmekte ve tamburlara sarılmaktadır. Kullanım yerine göre istenilen uzunlukta kesilen bantlar son halini alabilmek için uçlarından birleştirilir. Birleştirme işlemlerinde bant bağlantısının en az bandın kendisi kadar dayanıklı olması, böylece işlem sırasında bandın kırılmaması ve taşıma işleminin kesintiye uğramaması beklenmektedir. Bantların birleştirme sonrası uzun süre sorunsuz çalışması amaçlanırken, bağlantı yerlerinden kopmalar neticesinde işletme tesislerinde üretim kayıplarına neden olan uzun duruşlar gerekmektedir. Bu çalışmada bantlı konveyörlerin genel hatları, avantajları, dezavantajları, bant birleştirme yöntemleri, bantlı konveyörlerin kullanım alanları, bantlı konveyör elemanları, bant çeşitleri ve yapısından bahsedilmektedir. Ayrıca bant birleştirme yöntemlerinin detaylı incelemesi yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda iki farklı birleştirme yönteminden hangi yöntemin daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: konveyör bant, birleştirme, teknoloji, taşıma sistemi