SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gkhan ALTAY
 


Keywords:CERRAH ATIK MASKE LE KUM ZEMN ARA-YZEY DAYANIMININ NCELENMES
 
Atk malzemelerin zemin iyiletirilmesinde kullanlmas her geen gn daha da popler olarak artmaktadr. zellikle de zeminlerin tama gc ve konsolidasyon parametrelerinin iyiletirilmesi, ok fazla zerinde allan parametrelerdendir. Pandemi dneminde youn bir ekilde kullanlan cerrahi atk malzemelerinin nemli bir atk potansiyeli oluturduu bilinmektedir. Pandemi dnemi gemi olsa bile atk maskelerin yaantmzda srekli yer alaca ve bertaraf edilmesi gerektii anlalmaktadr. Atk maskelerin evresel etkilerini azaltmak iin farkl alanlarda yeniden kullanlmas, hem ekonomik hem de evresel kirlenmenin azaltlmas asndan nemlidir. Bu nedenle maskelerin kk ilemlerden geirmek suretiyle eitli geoteknik uygulamalarnda kullanmann mmkn olaca varsaylmaktadr. ev stabiletesi, esnek kaplamalarda temel ve alt temel zemini, dayanma duvarlar ve eitli st yaplarn temel zemini gibi geoteknik uygulamalarnda, cerrahi atk maskenin kullanlabilecei dnlmektedir. Maskelerin, bahsi geen bu geoteknik uygulamalarnda kullanlabilmesi iin, maske-zemin ara yz etkileimi byk nem tamaktadr. Bu yzden, bu almada zemin-zemin ve zemin-maske ara yzey etkileiminin incelenmesi iin kesme kutusu deney aleti kullanlarak kum zemin zerinde birtakm deneyler yaplmtr. Deneyler 26 kPa, 52 kPa ve 104 kPa normal gerilmeleri altnda ve tm deneyler %80 sklkta gerekletirilmitir. Kum zemin zerinde yaplan deneylerde maksimum kayma gerilmeleri yaklak olarak 4 kPa, 17 kPa ve 42 kPa bulunurken, ara-yzeyde maskenin kullanlmas durumunda maksimum kayma gerilmeleri yaklak olarak 2 kPa, 12 kPa ve 37 kPa olarak tespit edilmitir. Sonu olarak cerrahi atk maskenin zemin iyiletirmelerinde kullanlabilecei dnlmektedir. ORCID NO: 0000-0002-1174-545X

Anahtar Kelimeler: Ara yzey kesme dayanm, Cerrahi atk maske, Kesme kutusu deneyi, Zemin iyiletirmesi