SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Funda KAHRAMAN, Mehmet KK
 


Keywords:BALANTI ELEMANININ SONLU ELEMANLAR ANALZ TEMELL TOPOLOJK OPTMZASYONU
 
Srdrlebilir bir imalatta, rnn tasarm ve gelitirilmesi, retilmesi ve geri dntrlmesi, yeniden kullanlmas faaliyetlerinde ortak evreye olumsuz etkilerinin azaltlmas ile birlikte var olan kstl kaynaklarn etkin ve verimli kullanm amalanmaktadr. Enerji tketiminin drlmesi, karbon salnmnn azaltlmas, evrenin korunmas ve iklim deiiklii konular ile ilikili olarak imalat ve mhendislik almalarnda srdrlebilirlik iin optimizasyon kavram nemli bir yere sahiptir. Daha hafif ve yksek performansl tasarmlarn retilmesi srdrlebilirlie katk salamaktadr. deal tasarmlara ulamak iin kullanlan aralar ve yntemler arasnda topoloji optimizasyonu da yer almaktadr. Topoloji optimizasyonu, farkl kstlamalara maruz kalan belirli bir yapda en iyi malzeme dalmnn bulunmasn amalayan, dijital tasarmn almalarnn bir alan olarak deerlendirilebilir. Topoloji optimizasyon iin birok yntem gelitirilmi, farkl elemanlar iin uygulanmtr. Sunulan bu almada; bir balant elemanna kuvvetin farkl alarda uygulanmas (oklu ykleme durumu) dikkate alnarak sonlu elemanlar analizi temelli topoloji optimizasyonu gerekletirilmitir. Elde edilen veriler deerlendirilerek sunulmutur. Edeer (Von Mises) gerilmesi iin en yksek deer 158,43 MPa ile 0 derecede ve en dk deer 68,848 MPa 60 derecede grlmtr. Oransal olarak en fazla art %29,99 ile 60 derecede ve en az art %18,97 ile 90 derecede grlmtr. Toplam deformasyon iin en byk deere 0,027356 mm 0 derecede ve en kk deere 0,005033 mm 60 derecede ulalmtr. Oransal olarak en fazla art %50,5 ile 60 derecede ve en az art %41,11 ile 0 derecede ulalmtr. ORCID NO: 0000-0001-9196-0784

Anahtar Kelimeler: Yapsal Optimizasyon, Topoloji Optimizasyonu, Bilgisayar Destekli Analiz