BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem AVCI KARATAŞ
YERALTI METRO İSTASYONLARININ TASARIM SÜREÇLERİNDE YAYA SİMÜLASYONU TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI: AKTARMA İSTASYONU ÖRNEĞİ
 
Yeraltı metro istasyonları, büyük kentlerde ulaşımın ana aksını oluşturan ve yoğun kullanılan toplu taşıma sistemleridir. Bu istasyonların tasarım süreçleri, konfor, verimlilik, kapasite ve güvenlik gibi önemli faktörlerin dikkate alındığı kapsamlı çalışmalar gerektirmektedir. Son yıllarda, tasarım süreçlerinde yaya simülasyonu teknolojilerinin kullanımı, metro istasyonlarının etkin bir şekilde tasarlanmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışmada, aktarma istasyonları örneği üzerinden, yaya simülasyonu teknolojilerinin yeraltı metro istasyonu tasarım süreçlerinde nasıl kullanılabileceği incelenmiştir. Yaya simülasyonu, insan davranışlarını ve hareketliliklerini modelleyerek, yoğun kalabalıkta bile akıcı bir yolculuk deneyimi sağlayacak tasarım kararlarının alınmasını sağlamaktadır. Tasarım sürecinde yaya simülasyonu teknolojileri, istasyon içindeki yaya akışını analiz etmek, yaya trafiği ve tıkanıklık noktalarını belirlemek, beklemeleri azaltmak ve tahliye süreçlerini optimize etmek için kullanılabilmektedir. Ayrıca, acil durumlarda tahliye planlarının oluşturulmasına da yardımcı olmaktadırlar. Yaya simülasyonu teknolojileri, istasyonun fiziksel yapısının yanı sıra güvenlik önlemlerini ve erişilebilirlik gereksinimlerini de dikkate alarak tasarım kararlarının değerlendirilmesini sağlamaktadırlar. Yolcu yoğunluğu, iniş ve çıkış noktaları, platform erişimi, asansörler ve merdivenler gibi unsurlar, tasarım sürecinde optimize edilebilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, yaya simülasyonu teknolojilerinin yeraltı metro istasyonları tasarımında nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu teknolojiler, istasyonların kapasitesini artırırken yolcu konforunu da sağlayacak şekilde tasarlanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, tasarım sürecinde maliyetleri düşürerek daha verimli bir şekilde yapım sürecini yönetmeye yardımcı olmaktadırlar. Bu çalışma, yeraltı metro istasyonları tasarım süreçlerinde yaya simülasyonu teknolojilerinin kullanımının önemini vurgulamaktadır. Bu teknolojiler, kent içi ulaşım sistemlerindeki verimliliği ve yolcu deneyimini artırmak için önemli bir araçtır. ORCID NO: 0000-0002-6383-1376

Anahtar Kelimeler: Yeraltı Metro İstasyonları, Yaya Simülasyonu, Kapasite Tasarımı, Güvenlik, Ulaşım Konforu 


Keywords: