BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur DOĞAN, M.Özgür KESKİN
YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE PANDEMİ’NİN ACİL DURUM PLANLARINA ETKİSİ
 
Son yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü 1 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Virüsün yayılma şekli ve çeşitli mutasyonlara uğraması sosyal hayatı olduğu kadar iş hayatını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum birçok sektörü olumsuz etkilemiş hatta bazı işletmeler üretime ara vermek zorunda kalmıştır. Reel sektörlerden biri olan madencilik de diğer birçok sektörde olduğu gibi pandemiden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Yeraltı madenciliğinde faaliyet gösteren çalışanlarda KOAH, akciğer rahatsızlığı ve mesleki astım gibi kronik rahatsızlıklar sık görülmektedir. Sağlık otoriteleri kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için pandeminin ciddi risk oluşturabileceği öngörüsünde bulunmaktadırlar. Yeraltı çalışma alanlarının kısıtlı olması ve havalandırma sorunun olması çalışanlar için ciddi risk oluşturabilmekte ve bulaşıcı hastalıkların kolay yayılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle yeraltı madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerlerinde risk analizleri ve acil durum eylem planları pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında revize edilmelidir. Acil durum eylem planı işveren/işveren vekili, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, destek elemanı, teknik personel ve çalışan temsilcisinin de içinde bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Gerek görülmesi durumunda bu ekibe farklı birim çalışanları da dahil edilebilmektedir. Bu çalışmada, 2019 yıl sonu gibi ortaya çıktığı tahmin edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19’un yeraltı maden çalışanlarına etkisi ve acil durum eylem planındaki yeri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Eylem Planı, Pandemi, Madencilik Sektöründe Meslek Hastalıkları 


Keywords: