BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi BEKDEMİR, İbrahim SÖNMEZ
YER ALTI MÜHENDİSLİK YAPILARINDA YAĞMUR SUYU BÜZLERİNİN İNCELENMESİ
 
İklim değişikliği Dünyanın birçok ülkesinde kabul edilmiş bir durumdur. Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt kullanımı artmış, endüstri ilerlemiş, hava kirliliği ve ormansızlaştırma oranı yükselmiş, bunların etkisiyle hava da aşırı ısınma ve soğumalar başlamıştır. Bu etkiler İklimi etkilemiş yağmur ve kar yağışı olaylarında değişiklikler meydana gelmiştir. Suyun her damlasının çok değerli olduğu bu dönemde; yağmur sularının toplanması ve aktarımı büyük önem taşımaktadır. Yol kenarlarına yapılan getirme yapıları, yağmuru toplayan menfezler, suyu toplayan, aktarımını yapan yapılar oldukça değerli hale gelmiştir. Bu yüzden bu yapıların standartlarda belirtildiği şekilde üretilmesi, yerleştirileceği alandaki zeminin durumunun iyi şekilde bilinmesinin, yerleştirilme tekniklerinin, üzerine gelen dinamik yüklerin ve daha birçok parametrenin iyi şekilde araştırılıp, hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada boru sistemleri hakkında bilgi verilip özellikle beton boru sistemleri detaylı şekilde incelenmiştir. Beton borular boy, çap ve ağırlıklarına göre sınıflandırılmış; bütün parametreleri ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Teknik isimlerine göre beton borulara ait malzeme içerikleri tablo halinde sunulmuştur. Örneğin; Ağırlığı 235,20 olan Ø 300 X 1500 beton boru entegre üretimi için 29.400 kg çimento, 8.232 kg su, 52.920 kg kum, 64.680 kg taş tozu, 88,200 kg mıcır kullanılmış, ağırlığı 336,72 kg olan Ø 400 X 1500 beton boru entegre üretimi için; 42,09 kg çimento, 11,785 kg su, 75,762 kg kum, 92,598 kg taş tozu, 126,27 kg mıcır kullanılmıştır. İki farklı beton büz üreticisine ait maliyetler ile Ocak ve Temmuz aylarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımlamış olduğu birim fiyat listelerinden alınan poz numaralarına ait malzeme rayiç bedelleri, dolar kuru üzerinden karşılaştırılmalı olarak incelenmiş ve değerler detaylı olarak tablolara işlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9947-0122

Anahtar Kelimeler: Yer Altı Mühendislik Yapıları, Beton Büz, Beton Büz Maliyet, Beton Boru Karışım Oranları 


Keywords: