BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper EŞTÜRKLER, Zafer İPEK, Atike TIPIRDAMAZ, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA
YENİLİKÇİ TANDEM KALIP TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
 
Söz konusu çalışmada, yurt dışı pazar payını artırmak ve kaliteli ürünler sunarak yurt dışındaki yerli üretici prestijini artırma, yurt dışındaki otomotiv üreticisi firmadan alınan bilgi birikimini şirket içerisinde ve ulusal bazda yayma, mevcutta aracı firma ile çalışılan otomotiv firmalarına doğrudan ulaşmak ve firma güvenilirliğini artırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere sac parça şekillendirme kalıplarının robotik hatlara uygun tasarlanması ve üretilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında proje hazırlık faaliyetleri , analiz, metot, kalıp tasarımı, kalıp modelinin çıkarılması, kalıp üretimi, pres altı alıştırma denemeleri, kalıp revizyonları, sac parça ile gerçek hat denemeleri, sac parçaya yönelik ölçümler ve iyileştirme çalışmaları, OEM kontrol ve onayı, proje sonlandırma ve bilgi birikiminin içselleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Proje sonunda, 4 ayrı parçanın, formlanacak açınımın 2+2 olarak ve kalıp setinin ortaklaştırılması ile kullanılacak saç açınım malzeme miktarından ve kalıplardan çelik ve standart malzeme tasarrufu sağlanması, müşterinin birim parça üretim süresinde ortalama %50 azalma sağlanması sonuçlarına ulaşılacağı öngörülmektedir. Proje konusunun belirlenmesinde itici güç oluşturan unsurlar; 4 farklı kalıp seti kullanılarak imal edilmekte olan iş parçalarının tek kalıp seti ile üretilebilirliğinin sağlanmak, maliyetlerin minimize edilmesi, Tandem metodunun kullanıldığı kalıp tasarımlarının ve bu yönteme yönelik mevcut bilgi birikimi ve tecrübenin geliştirilmesi, tandem metoduna yönelik kalıp tasarımları konusunda Sonlu elemanlar metotlarına dayalı olarak çalışan sayısal simülasyon programlarına yönelik modelleme bilgi birikiminin oluşturulması, Müşteri istek ve beklentilerine, kalite standart ve gerekliliklerine uygun yüksek performans ölçütlerine sahip yeni ürünlerin imal edilmek istenmesi ve Proje konusu iş parçalarının birim zaman başına düşen üretim adedinin maksimize edilmek istenmesi olarak sıralanabilmektedir. Bu hedefler için tasarım geliştirme çalışmaları kapsamında yenilikçi çözümlerin uygulaması gerçekleştirilmiş ve tekniğe olan katkısı ise ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Simülasyon, Kalıp Tasarımı 


Keywords: