BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra EKİZ BARIŞ
YENİLİKÇİ BETON TÜRLERİ VE YAPI SEKTÖRÜNDE KULLANIM OLANAKLARI
 
Küresel ölçekte en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biri olan betonun üretimi için önemli miktarda doğal hammadde kaynağı, su, çimento ve enerji tüketilmekte ve CO2 salımı gerçekleşmektedir. İklim değişikliği ve hammadde kaynaklarının kısıtlı olması gibi problemlerle karşı karşıya kaldığımız günümüz zaman diliminde, betonun daha sürdürülebilir alternatiflerini geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edilmektedir. Bu bağlamda, yeşil beton, ultra yüksek performanslı beton, kendini onaran beton, geçirgen beton, fotokatalitik beton, faz değiştiren malzeme içeren beton ve 3D-baskılı beton gibi yenilikçi malzemeler akademi ve yapı endüstrisi tarafından geliştirilmektedir. Bu araştırmanın amacı, yenilikçi beton türlerinin özelliklerini, kullanım alanlarını ve geleneksel betona nazaran avantaj ve dezavantajlarını belirlemek, söz konusu malzemelerin yapı sektöründe yaygın olarak kullanılabilmeleri konusunda karşılaşılan kısıtlamaları tespit etmektir. Araştırma kapsamında ele alınan yenilikçi beton türlerinin fiziksel, mekanik, ısıl ve dayanıklılık gibi yapı malzemesi özellikleri, üretim sırasında atık hammadde ya da yan ürün kullanılma imkanları, üretimde karmaşık formlara imkân verme ve hizmet ömrü boyunca bakım/onarım ihtiyaçları birbirleriyle ve geleneksel betonla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, her bir yenilikçi beton türünden beklenen performans özeliklerinin ve malzemelerin bu beklentileri karşılayabilme durumunun birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yenilikçi beton türlerinin günümüz yapı sektöründe yaygınlaşmasında karşılaşılan kısıtlamalar; malzeme performansı, uzun dönem içerisindeki verimlilik, başlangıç ve yatırım maliyetleri, malzemelerin pazar tarafından kabulü, vasıflı işgücüne olan ihtiyaç, mevcut standart ve yönetmeliklerin durumu, bu teknolojileri geliştirmeye yönelik bir iş birliği, strateji ve politikaların uygulanması gibi parametrelerle tespit edilmiştir. Bu kısıtlamaları aşmaya yönelik çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-3830-7185

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi beton, Alternatif malzeme, Yapı sektörü 


Keywords: