BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper CANMERT, Tugay DEMİR, Fatih ÇELİK, Ceyhun DEMİR
YATLAR İÇİN GENİŞLETİLEBİLİR YÜZME PLATFORMU
 
Yat sanayisinde platformlar, su üzerinde kişilerin yüzme ve eğlence, sosyal etkinlikler, su sporları ve rekreasyon faaliyetlerinin güvenli ve kullanışlı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için kullanılan yapılardır. Platform tasarımları, su üstü yapılarının tasarımlarında önemli faktör olarak karşımıza çıkan hidrodinamik etki açısından da çözülmesi zor bir mühendislik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen mühendislik probleminin minimize edilebilmesi, kullanım ergonomisinin artırılabilmesi ve su üstü yapılarında kullanım alanının genişletilebilmesi için elektro-mekanik tahrikli genişletilebilir yüzme platformu geliştirilmiştir. Geliştirilen yüzme platformu tasarımlarında; genişletildiği konumda kişi ve su üstü yapıların güvenliği, ergonomi, deniz ortamı koşulları altında korozyon etkisi, su üzerinde denizden doğabilecek yüklere karşı dayanıklılık gibi faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Geliştirilen yapı kapsamında, su üstü yapılarının genişliklerinin iskele-sancak yönde yaklaşık 4 m genişleyebilen parampet yapısına ait tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Tahrik mekanizması olarak, deniz ortamında oluşabilecek olası çevre kirliliği de göz önünde bulundurularak elektro-mekanik tahrik sistemi tercih edilmiştir. Temiz kullanımı sayesinde tercih edilen elektro-mekanik sistemin aynı zamanda enerji kesintisi durumunda manuel olarak kullanılma ve/veya en azından tasarımın gerektirdiği özel sınırlar çerçevesinde acil durum senaryosu dahilinde sistemlerin kullanımına ihtiyaç vardır. Acil durum kullanımı elektro-mekanik sistemler için çok seçici bir özellik olmasına rağmen tasarım aşamasında gerekli önlemlerin alınmaması halinde kullanıcı için çok büyük riskler oluşturabilir. Tahrik gücünün / enerjisinin kesilmesi halinde acil durum kullanımına geçilen mekanizmalarda, tasarım aşamasında gerekli önlemler alınmaması halinde kullanım sırasında enerjinin geri gelmesiyle çalışacak elektrik motoru kullanıcıya zarar verebilecektir. Bu doğrultuda, elektro-mekanik sistemlerde enerji kontrolünün sağlanması ve seçilebilmesi önemli bir tasarım kriteridir. Mekanizmalar genellikle enerji kesintisi sırasında manuel olarak kullanılabilmek için mekanizmalara harici bir kol eklenerek tahrik edilmektedir. Tasarım faaliyetleri geliştirilen genişletilebilen yüzme platformları sayesinde, kıyı ve plajdan uzak ortamlarda ve özel hayat konforunun artırılması maksatlı olarak kıyıdan uzakta geniş ve ferah ortam sağlanması hedeflenmiştir. Genişletilebilir yüzme platformları ile kullanıcılar için güvenli, işlevsel ve istenildiği zaman genişletilebilir yapısı sayesinde ise su üstü platformların geometrilerinde hidrodinamik etkisinin minimize edilebilmesi sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elektro-Mekanik Sistem, Genişletilebilir Yüzme Platformu, Hidrodinamik Etki, Güç Kesintisi, Kullanıcı Güvenliği, Su Üstü Yapıları 


Keywords: