BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra OKUMUŞ DAĞDELER, Halil ARSLAN, Merve KAVUKLU, Emre KUŞ
YABANCI DİL ÖĞRETIMI IÇIN MAKINE ÖĞRENMESI TABANLI BIREYSELLEŞTIRILMIŞ DINLEME BECERISI UYGULAMASI
 
Bilindiği üzere, ülkemizde yabancı dil eğitimi, hem öğrenci hem de öğretmenleri zorlayan bir süreç olma özelliğini hala korumaktadır. Yabancı dil eğitiminde yeni yöntem ve stratejiler baz alınarak müfredat ve materyallerde yapılan güncellemeler de henüz isteneni verememiştir. Önceleri dilbilgisi ve kelime öğretimi temelli yabancı dil öğretiminden konuşma temelli bir öğretime geçilmek istense de farklı değişkenler bunu zorlaştırmaktadır. Üretim seviyesinde olan konuşmayı akıcı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için öncelikle dilin kelime, telaffuz ve dilbilgisi gibi alt becerilerin eğitimine ihtiyaç vardır. Dinlediğini anlamadan konuşmanın gerçekleşmeyeceği açıktır. Bu nedenlerle, yabancı dil öğretiminin dört temel becerisinden olan dinleme becerisinin geliştirilmesinde iyileştirmeye gerek duyulmaktadır. Yabancı dilde dinleme yapılırken bireyin odağını tam olarak vermesi, içeriğin anlaşılması ve yabancı dil becerisinin gelişmesi için en önemli etkenlerden biridir. İçeriğin bireyin ilgisini çekecek konular arasından seçilmesinin, bireyin odağını artıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada makine öğrenmesi yöntemleri ile bireyin ilgi alanlar (spor, sağlık, teknoloji vs.) sıralayan bir sistem tasarlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda destek vektör makinalar, k en yakın komşu, karar ağaçları, yapay sinir ağları ve lojistik regresyon algoritmaları kullanılarak en iyi sonucu veren algoritma belirlenecektir. Analizler sonucunda en iyi başarı oranını veren modelin, daha sonra kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içerikler ve sorular sunan, İngilizce dinleme becerisini geliştirmeye yönelik web ve mobil uygulamalarda kullanılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Yabancı Dil Eğitimi, Dinleme Becerisi, İlgi Alanı Tahmini, Çoklu Etiket Sınıflama, Yapay Zeka 


Keywords: