BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pedram KHATAMINO, Buğra EYİDOĞAN, Mehmet Hilmi EMEL
TÜRKÇE SES VERİ SETİ: YAZILIM JARGONUNDA DUYGU DURUMLARI İÇEREN İFADELER
 
Duygu analizi, iş dünyasında önemli bir rol oynayan bir konsepttir. Toplantıların verimliliği, çalışanların genel moral durumu gibi birçok faktör, bu duygu analizine bağlı olarak şekillenir. Bu bağlamda, Westerops yazılım şirketinde yerinde Ar-Ge merkezi ünvanı ile bu Ar-Ge projesinde toplantılarından kaydedilen ses dosyalarını kullanarak özgün bir veri seti oluşturduk. Bu veri seti, duygu analizi için kullanılmak üzere tasarlandı ve iş dünyasında önemli sonuçlar elde etmemize yardımcı olacak. Veri setinin oluşturulma sürecinde, ses dosyalarını daha hassas ve kesin sonuçlar üretebilmek için 30 saniyelik segmentlere böldük. Bu segmentasyon, hem modelin eğitim sürecini optimize etmek açısından hem de daha hızlı analizler yapmak için kritik bir rol oynadı. Ses dosyaları üzerinden yapılan analizler, ses tonları, vurgular ve tepkiler temel alınarak "nötr", "pozitif" ve "negatif" olmak üzere üç temel sınıfa ayrıldı. Toplamda 917 adet 30 saniyelik ses dosyası incelendi ve bunların 667'si nötr, 129'u pozitif ve 121'i negatif olarak sınıflandırıldı. Oluşturulan bu veri seti, sadece duygu analizi için değil, aynı zamanda çalışanların toplantılara nasıl tepki verdiğini anlamada da önemli bir araçtır. İş toplantılarının daha derinlemesine analizleri, etkili kararlar alınmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, bu özgün veri seti, iş dünyasında duygu analizi ve toplantı dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak önemli bir kaynaktır. Gelecekte, bu veri setinin kullanımıyla daha fazla değerli içgörüler elde etmeyi hedefliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Doğal Dil İşleme, Ses Veri Seti, Duygu Durum Analizi, Sınıflandırma 


Keywords: