BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pelin ÖMEROĞLU, Hande ALADAĞ
TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ E-İHALE KULLANIMI HAZIR BULUNUŞLULUK DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
 
İnşaat sektöründe ihaleyle ilgili gerçekleşen; ihale dosyasının hazırlanması, ihale süresinin çok uzun olması, evrak yükünün fazla olması gibi zorlukların bertaraf edilmesi için bilgi teknolojilerinin sağladığı kolaylıkların efektif olarak kullanılması sektör için gereklidir. Özellikle inşaat projelerinin mihenk taşı olan ihale aşamalarında elektronik ihale sistemlerinin kullanılması, bu zorlu sürecin başarıyla atlatılmasını sağlayabilir. Elektronik ihale bir diğer adıyla E-ihale, satın alma sistemine dijitalleşmenin getirisi olarak web sitesi üzerinden ihale yürütülmesine olanak tanıyan, bir web ihale hizmetidir. Ancak, inşaat sektörünün doğası gereği farklı iş kollarını bir arada bulundurmasından, yapısal olmayan ürün ve hizmet içermesi sebebiyle malzeme ve hizmet alımlarında belli bir standardizasyon oluşturulamaması, her projenin kendine has özellikleri olması gibi birtakım faktörlerden dolayı E-ihale tam olarak uygulanamamaktadır. Sektöre bakıldığında E-ihale, kamu ihalelerinde EKAP kullanımı zorunluyken, özel firmalar arasında yapılan ihalelerde bunun gibi mecburi bir elektronik alım bulunmamasından da kaynaklı, kısıtlı alanlarda ve bazı aşamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründeki firmaların E-ihale sistemine hazır bulunuşluluk düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. E-ihale sisteminin uygulamasında hazır bulunuşlulukla ilgili literatür taraması yapılmış ve bunun ışığında insan, süreç, çalışma ortamı, teknoloji ve hizmet sağlayıcı olmak üzere tespit edilen bu faktörler, Türk inşaat sektörü baz alınarak irdelenmiştir. Tespit edilen bu faktörler aslında E-ihale uygulaması için hazır bulunuşlulukla etkileşim içinde olup, bu hazır bulunuşluluk ne kadar artarsa bu geçiş de o kadar kolaylaşacaktır. Sektördeki firmalar hazır bulunuşluluk düzeylerini bu faktörler ışığında tespit edip, stratejilerini bu doğrultuda geliştirirlerse E-ihale süreçlerine geçişleri kolaylaşacaktır. Firmalar E-ihale kullanımını benimseyecek ve dijital teknoloji adaptasyonu da bununla birlikte arttıracağı için, sektörel başarıyı da bu durum beraberinde getirecektir. ORCID NO: 0009-0006-1771-7392

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, E-ihale, Hazır bulunuşluluk, Dijital Adaptasyon, Dijital dönüşüm 


Keywords: