BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra SARİAY, Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
TÜRK İNŞAAT FİRMALARINDA BIM İLE DİJİTAL İKİZİN BENİMSENMESİ
 
İnşaat bilgilerin hazır, doğru, eksiksiz, zamanında ve alıcı tarafından anlaşılabilir bir biçimde hazır bulundurulması gereken en yoğun bilgi sektörlerinden biridir. İnşaat sektörü, artan kullanıcı ihtiyaçları ve sürdürülebilir bir yapı ortamına olan talep nedeniyle teknolojik bir değişimden geçiyor. Endüstri 4.0 gelişmeye devam ederken, inşaatın yeni teknolojileri benimsemesi zorunludur. Bu teknolojiler arasında olan BIM ve DT kullanımı projelerdeki iş birliğini sağlayarak verimliliği ve üretkenliği artırmaktadır. BIM; belirli bir varlıkla ilgili dijital bilgiler içeren bir model oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir süreç olan yapının statik simülasyon modelini temsil eder. BIM planlama, tasarım ve inşaat aşamalarında bina projelerini görselleştirmek ve daha iyi anlamak için AEC profesyonelleri ve diğer paydaşlara 3D görselleştirilmiş bir model sunar. BIM'nin özü inşaat projelerinde iş birliği sürecidir. Doğru ve verimli BIM uygulaması, sahipleri, mimarları, mühendisleri, yüklenicileri, tedarikçiler, üretkenliği ve verimliliği artırırken iş birliği anlaşmadan en iyi şekilde elde edinilir. DT; bir fiziksel nesnenin dijital kopyasıdır ve ana öğeleri fiziksel alan, dijital alan ve aralarındaki çift yönlü veri akışıdır. DT, nesnelerin interneti, yapay zekâ, makine öğrenimi ve veri analizlerini entegre ederek birden fazla kaynaktan bilgi edinebilen ve güncelleyebilen, ayrıca fiziksel benzerlerinin mevcut ve gelecekteki koşullarını temsil eden ve tahmin eden canlı dijital simülasyon modelleri oluşturur. Toplanan verileri geliştirerek, fiziksel karşılıkları değiştiğinde güncellenen, değişen dijital simülasyon modelleri oluşturarak verileri işlemek ve yeni bilgiler üretir veya eyleme geçirilebilir senaryoları tahmin etmek için makine öğrenimi ve yapay zekâ sistemlerini kullanabilir. Bu çalışmada BIM ve DT’nin inşaat projelerinde kullanımı ve ortak kullanımın etkileri incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-1928-4931, 0000-0002-8627-6328

Anahtar Kelimeler: BIM, Dijital İkiz, IoT, Nesnelerin İnterneti. 


Keywords: