BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KAÇMAZ, Erdoğan DAĞDEVİREN, İsmail AS
TRANSFER KALIPLARI İÇİN İŞLEVSEL BİRLEŞTİRME TABLASI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
 
Bu çalışma kapsamında; transfer kalıpların ortak tablaları için geliştirilen yeni tasarımda çoklu parçalardan oluşan yapıyı yenilikçi çözümler ile tek parça olacak şekilde yapılması hedeflenmiştir. Transfer presler ülkemizde ve dünyada seri bir şekilde sac parça üretmek için kullanılırlar. Ortalama olarak dakikada 15 ila 20 adet parça basımı gerçekleşmektedir. Yapılan tasarımlar preslerin maksimum hızda çalışmasına hizmet etmelidir. Firmaların kar elde etmeleri için neredeyse preslerin hiç durmadan parça basmaları gerekmektedir. Basılacak parça değişeceğinde kalıplar presten sökülüp yeni kalıplar bağlanarak çalışmaya devam ederler. Sac metal şekillendirme ve tasarım kuralları neticesinde Sanayimizin en önemli konularından olan sürdürülebilir üretim verimliliğine katkı sunulması amaçlanmıştır. Tasarım, simülasyon ve Tasarım geliştirme faaliyetleri kapsamında modelleme ve analiz çalışmaları yürütülerek işçilik, maliyet ve malzeme tasarrufu sağlayacak mühendislik çözümlerine ulaşılmıştır. Teknik bazı detaylar incelendiğinde; mevcut sistemde kullanılan birleştirme tablaları platina ve standart malzemelerden oluşmaktadır. Bu platina olan birleştirme tablalarının malzemelerin üretilmesi tasarım, cam, talaşlı imalat ve kalıp üretimde ortalama 304 saat olarak hesaplanmaktadır. Birleştirme tablalarında kullanılan standart malzemelerin maliyetleri de bunlara eklenmektedir. Ayrıca birleştirme tablalarının taşıma braketleri standart olarak sipariş verilmektedir. Fakat birleştirme tablasını döküm olarak tasarladığımızda taşımak için dökümde bölgeler oluşturulabilmektedir. Böylelikle elde edilen avantajların birim zamanda yarattığı ekonomik kazanımlar ile yenilikçi tasarımların arttırılması ve beraberinde yeni projeler başlatabilme potansiyeli sağlaması hedeflenmektedir. Bu tasarım kriterleri dikkate alınarak işlevsel ve teknik olarak üretim yeterliliğine sahip bir tasarım, modelleme, malzeme seçimi ve imalat aşamaları ile doğrulama testleri gerçekleştirilerek, bu alanda bilinen tekniğin gelişmesine katkı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Kalıpçılığı, Tasarım, Otomativ, Mekanik Tasarım 


Keywords: