BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ramazan Toygun KIZIL, Besenur TORUN, Özcan OCAK
TRANSFER KALIPLARDA BOŞ OPERASYON TASARIM GELİŞTİRMELERİ
 
Transfer hattı otomotiv sektöründe yüksek adet ve seri üretim gerektiren parçaların üretilmesi için tek başına bir kalıp olarak veya bir üretim hattı oluşturmak için sıra sıra düzenlenmiş çekme ve form verme operasyonlarından oluşmaktadır. Parça operasyonlara transfer kollarıyla adım mesafesi kadar taşınmaktadır. Transfer hattında kalıp ihtiyacı olmayan adımlarda ‘idle’ diye adlandırılan boş operasyonlar kullanılmaktadır. Bu operasyonlar kalıp setinde kalıp olmayan adımlarda parçayı sabitlemek, konumlamak ve taşıyabilmek için kullanılmaktadır. Bu setler ortak tabla olarak adlandırılır ve boyutları kalıplara göre belirlenmektedir. Hali hazırda kullanılan tasarımlar başta malzeme sarfiyatı ve işlevine göre fazla maliyetli olarak üretildiği için üretim maliyetleri ve tasarım kriterleri açısından üretim verimliliğini olumsuz etkilemektedirler. Bu çalışmada yapılan ön tasarımlar ve tasarım fizibiliteleri dahilinde; tasarım, tasarım doğrulama, tasarımı geçerli kılma ve üretim-montaj ve saha uygulamalarını içeren bir proje döngüsü uygulanmış olup, mevcut durumu iyileştirmek adına yapılan yeni tasarımda şekillendirme operasyonları sırasındaki simülasyon verileri ile optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda teknik ve mühendislik tasarım faaliyetleri ile aynı işlevi sağlıklı bir şekilde çalışabilecek, zaman, işleme ve malzeme maliyetlerini düşürecek ve ortak tabladaki kapladıkları alanları minimum seviyeye indirecek kompakt kapanıp açılabilen bir idle tasarımı gerçekleştirilmiştir. Yeni idle tasarımı sayesinde müşterinin istif bölgesi ebatlarını aşmadan, transfer birleştirme tablalarını avantajlı hale getirilmiştir. Transfer ebatlarını küçülterek hem maliyeti hem de işçilik süreleri azaltma hedefine ulaşılmıştır. Bu tasarım, dar alanlara sahip müşterilere bir seçenek sunmakta olup farklı versiyonları da yapılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sac Kalıp Tasarım, Transfer Hattı, Mekanik Tasarım 


Keywords: