BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asena AK
TİCARİ MEKÂN TASARIMINDA KURUMSAL KİMLİK TASARIMI VE İÇ MİMARİNİN İŞ BİRLİĞİ: ÖNEM VE ETKİLERİ
 
"İç Mimarlık ve Tasarım" teması altında incelenebilecek önemli konulardan bir tanesi, ticari mekanların tasarımında kurumsal kimlik ve iç mekân tasarımının birlikte ele alınmasının ne kadar kritik olduğudur. Bu bildiri, bu iki unsuru bir araya getirerek, ticari mekanların etkili tasarımında kurumsal kimliğin ve iç mekânın iş birliğinin önemini ve sonuçlarını ele almayı amaçlamaktadır. Kurumsal kimlik, bir işletmenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu yansıtan bir ifadedir. Logolar, renk paletleri, tipografi ve marka öğeleri, bir kurumun kimliğini oluşturur. Bu kimlik, müşterilerle güçlü bir bağ kurmanın temelini oluşturur. İç mimarlar, mekanların tasarımını şekillendirirler. Mekânın düzeni, mobilya seçimi, aydınlatma ve malzeme seçimleri, tasarlanan alanların atmosferini yaratır. İç mekân, özellikle ticari alan tasarımlarında müşterilere markanın mesajını ileten bir araçtır. Kurumsal kimlik ve iç mekân tasarımının birbirini tamamladığı bir iş birliği, ticari mekanlarda tutarlılık ve güçlü bir marka deneyimi yaratır. İç mekânın, kurumsal kimliği yansıtan renkler, formlar ve dokularla uyumlu olması, müşterilerin markayla daha derin bir bağ kurmalarını sağlar. Bu bildiri, kurumsal kimlik ve iç mekân tasarımının birlikte ele alınmasının ticari mekanların etkili bir şekilde tasarlanmasında ne kadar kritik olduğunu vurgular. İç mekân tasarımcıları ve kurumlar arasında bu iş birliği, müşteri sadakatini artırma, marka bilinirliğini güçlendirme ve ticari mekânın etkisini artırma potansiyelini taşır. İç mekânın kurumsal kimliği yansıtması, işletmelerin rekabet avantajını artıran bir unsurdur ve bu nedenle tasarım sürecinin başından itibaren dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kimlik, İş Birliği, İç Mimarlık, Etki, Ticari Mekan Tasarımı 


Keywords: