BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pelin ALTINIŞIK, Adem ALTINIŞIK
TELEKOM OPERASYONUNDA NOC
 
Bu çalışmamız telekom operasyonunda kendi fonksiyonlarını gerçekleştirmekten öte operasyonun sahibi olan NOC’ un (Network Operation Center, Network Operasyon Merkezi) yerini, fonksiyonlarını, organizasyon yapısını ve platformları tanıtmakta, etkin ve verimli operasyon için NOC transformasyon çözümleri olan merkezileştirme & konsolidasyon, GNOC, SOC, SOP, otomasyon, ICT yakınsama ve bu çözümleri daha hızlı ve etkin yapabilme yöntemi olarak yönetilen hizmetler modelini irdelemektedir. Gözlem ve araştırmalarımızın sonucu olarak NOC operasyonu için 6 kritik başarı faktörü de sunmaktadır. Network operasyon merkezi (NOC), network operasyonu L1 ve L2 aktivitelerinin yürütüldüğü bir merkez ve operasyon birimleri ve teknik ile teknik olmayan birimler arasında bir köprüdür. NOC, network operasyonu ile ilgili olarak teknik ve teknik olmayan ekipler için tek temas noktasıdır (SPOC). NOC transformasyon çözümleri olarak merkezileştirme & konsolidasyon, GNOC (Global NOC), SOP, ICT yakınsama, otomasyon ve yönetilen hizmetler modeli öne çıkmaktadır. NOC operasyonu için önemli başarı faktörleri olarak kilit personel, yetkilendirme, proaktif operasyon, baseline yönetimi ve iş sürekliliği/felaket yönetim planını belirtebiliriz. NOC operasyonunda transformasyon çözümlerinden merkezileştirme ve konsolidasyon, otomasyon ve SOP etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yönetilen hizmetler modeli de maliyetleri düşürmek ve kaliteyi artırmak için domain bazlı olarak uygulanmaktadır. Operatörlerin iç dengeleri nedeniyle SOC çözümü ve ülkelerin kanun ve regülasyonları ve içerdiği riskler nedeniyle GNOC çözümü yaygın uygulanmamaktadır. ICT yakınsama ise ortak platform kullanımı hariç pek kullanılmamaktadır. İncelemelerimiz ve gözlemlerimiz sonucunda NOC operasyonunda kritik başarı faktörleri olarak yetkilendirme, proaktif operasyon, baseline yönetimi, kilit personellerin organizasyonda tutulması ve BCP/DRP planını belirtiriz. ORCID NO: 0000-0002-3988-0215, 0009-0005-4575-2964

Anahtar Kelimeler: Telekom operasyon, NOC, transformasyon çözümleri, kritik başarı faktörleri. 


Keywords: