BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emel Ceyhun SABIR, Serkan GÜLERER
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KİMYASALLAR VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSKLER
 
Tekstil sektörünün ana faaliyet kolları ise tekstil ürünlerinin bitirilmesi, giyim eşyası dahil kumaş ve ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri, kasarlama dahil tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri, giyim eşyası dahil kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri, apreleme-sanforlama vb. dahil kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ adıyla 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, 1 Ocak 2013’ten itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde tehlike sınıfları ‘az tehlikeli’, ‘tehlikeli’, ‘çok tehlikeli’ olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Bahsedilen tebliğde tüm bu sınıflar ‘çok tehlikeli sınıf’ kapsamına alınmıştır. Tekstil sektöründe iplik, dokuma ve konfeksiyon bölümlerinde yaygın bir kimyasal kullanımı mevcut değildir. Sadece dokuma hazırlıkta haşıllama sırasında kullanılan haşıl çözeltisi kullanılmakta olup nişasta bazlı olmasından dolayı tehlikeli değildir. Bu yüzden bu bölümlerde kimyasal risk çok azdır yada yoktur. Ancak genel olarak terbiye diye adlandırılan ön terbiye (yıkama, yakma, beyazlatma vb), boyama, baskı ve apre bölümlerinde yoğun olarak kimyasal kullanımı mevcuttur. Bu nedenle tekstil sektöründe kimyasal riskin en yoğun olduğu bölüm boyama işletmeleridir. Bu çalışmada, tehlikeli sınıfa giren tekstil sektöründe, mamül kumaş aşamasına kadar yaygın olarak kullanılan seçilmiş kimyasalların özellikleri, zararları ve korunma yöntemleri; Önlem açıklamaları, İlk Yardım ve İSG Önlemleri, Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri ve Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma önlemleri iş güvenliği açısından ele alınmıştır. ORCID NO: 0000-0002-2385-1524

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tekstil Sektöründe Kimyasallar, Meslek Hastalıkları ve Sınıflandırması 


Keywords: