BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf UZUN, Mehmet KAYRICI, Dila YAZ
SU PARKI VE SU KAYDIRAKLARI ÜRETİCİLERİNİN KISITLI ALANLAR İÇİN KOMBİNE KAYDIRAK GELİŞTİRME
 
Sektör yöneticileri ve otel işletmeleri müşteriler arasındaki ciddi paya sahip olan aile müşteri grubunu çekebilmek ve seçenekler arasında tercih edilmek için ürün gruplarında çeşitlilik arttırarak tüm ailenin bir arada eğlenmesini sağlamak istemektedir. Bu çalışmada, kullanıcılar 20 kişi kapasiteli istasyonlara bir nehir genişliğinde eğimi değişkenlik gösteren kaydırak kesitleri ile gelecek bu istasyonları kavşak noktası olarak kullanarak rotasının kendileri belirleyecektir. Aynı zamanda istasyon noktalarında bulunan su oyunları ile istasyonda vakit geçirebileceklerdir. Kaydırak minimum bir istasyona ve dört farklı rotaya sahip olacaktır. Bu rotalar kayma zorluklarına göre gruplandırılacak düşük, orta ve yüksek zorluklara sahip olacaktır. Düşük zorlukta kaydırak eğimi %10 ile %15 orta seviyede %15 ile %20, zor seviyede %20 ile %25 olacaktır.Kaydırak farklı rotaların kombinasyonunu içereceği için yinelenebilirliği artacaktır. Kısıtlı alana sahip işletmelerin alışılagelmiş ikili ve üçlü kaydırak gruplarından vazgeçip en az sekiz kaydırağın onlara vereceği çeşitliliği bu tek kaydırakta bulmaları kaydırağın göreceği talebi artıracaktır. Kullanıcıların farklı eğimlerde tercih ettiği rotalara rağmen tekrar aynı istasyonda buluşmaları kullanıcı etkileşimini artıracak olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Kaydırağın modüler yapısı onu nerede ise sonsuz varyasyona sahip yapacaktır. Bu durum kaydırağın kendi başına bir su parkı haline getireceği için alandan tasarruf ettirecektir. Tüm bu özellikleri, çeşitlendirilebilir eğimi, çok kullanıcıyı tek bir kaydırakta toplaması ile oluşacak su tasarrufu, açık kapalı geniş hızlı birçok kaydırağın projeye eklenebilmesi kaydırağı sektörde eşsiz yapmaktadır. Kombine bir kaydırak olması aynı zamanda kaydırağı inovatif bir kaydırak olmasını sağlamaktadır. ORCID NO: 0009-0000-3435-127X

Anahtar Kelimeler: Aquapark, Kombine Kaydırak, İnovatif Kaydırak, Kısıtlı Alanlar, Polgün 


Keywords: