BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ukbe Üsame UÇAR
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİSANS EĞİTİMLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRNEK BİR ANKET ÇALIŞMASI
 
Sivil Havacılık Yüksekokulu, nitelikli uçak bakım personellerinin yetiştiği stratejik öneme sahip bir bilim dalıdır. Yüksek teknoloji ve karmaşık sistemlere sahip olan uçaklara ilişkin eğitimlerin verildiği bölümde, öğrenciler dört yıllık bir sürede eğitim almakta ve havacılık sektörünün gereksinimlerini karşılamaktadır. Havacılık bölümleri yüksek maliyetli altyapılarla kurulmakta ve hangar, laboratuvar, pist gibi geniş alanlara ihtiyaç duymaktadır. Multidisipliner bir alan olan havacılık bölümünde elektrik, elektronik, haberleşme, seyrüsefer, aerodinamik, motor, pervane, malzeme, gösterge ve yazılım başta olmak üzere birçok konuda uygulama ve atölye ağırlıklı dersler alınmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde Sivil Havacılık alanında eğitim veren 16 farklı üniversitenin lisans eğitimi ve alana ilişkin beklentiler 195 katılımcının bulunduğu bir anket çalışması ile değerlendirilmiştir. 17 sorunun değerlendirilmeye alındığı çalışmada, üniversitelerin güçlü ve zayıf yönleri anket sonuçları dikkate alınarak SWOT yöntemi ile analiz edilmiştir. Sorularda üniversitelerde verilen lisans eğitiminin yeterliliği, staj problemi, yabancıl dil kabiliyeti, üniversitelerin prestij sıralaması ve işe alım mülakatları değerlendirilmiştir. Buna ek olarak, uçak bakım personellerinin sektördeki fiziki yükleri, öğretim üyelerinin akademik yeterlilikleri ve üniversitelerin mezuniyet sonrası öğrencilere desteği tartışılmıştır. Son olarak, lisans müfredatının yeterliliği, akademik personelin öğrencilere tutumu, üniversite laboratuvar ve teknik yapısı ile öğrencilerin mesleklerine olan ilgi ve beklentileri dikkate alınmıştır. Öğrenci görüşlerine dayalı olan makalenin, lisans eğitimde yapılması gereken güncellemelere ve geleceğe yönelik planlamalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-9872-2890

Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi, Lisans Eğitimi, Sivil Havacılık Yüksekokulu 


Keywords: