BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürkan AYDIN, Gökhan SEVİLGEN
SIVI REÇİNELİ (STEREOLİTOGRAFİ) 3 BOYUTLU YAZICILARDA ÜRETİM DÜZLEMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
3 boyutlu (3B) baskı teknolojisi sahip olduğu avantajlar nedeniyle havacılık, otomotiv, elektronik, inşaat, tıp ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli teknolojik sektörlerde ve farklı uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik çeşitliliğin yanı sıra, genişleyen hammadde yelpazesi sayesinde 3B yazıcılar ile elde edilen çıktılar son kullanıcı ürünü olarak hizmet verebilir seviyeye ulaşmıştır. Kullanım alanındaki optik, mekanik, termal ve tasarım gibi gereklilik ve beklentiler doğrultusunda 3B imalat için uygun teknolojinin seçilmesi en önemli kriterdir. Tasarım ve ölçüsel hassasiyet beklentisinin söz konusu olduğu durumlarda genellikle sıvı reçineli 3B yazıcılar tercih edilmektedir. Şeffaf sıvı reçine kullanımı yüzey kalitesi ve hammaddenin renk indeksi optik özelliklere etki etmektedir. Katman kalınlığının 5 mikron seviyesine kadar indirgenebilmesi yüzey kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışmada sıvı reçineli 3B yazıcılarda yüzey pürüzlülüğünün malzeme tipi/rengi, katman kalınlığı, üretim posizyonu ve üretim eksenlerine bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Üretim hacmi içerisinde sekizgen parça üretimi ile Z eksenindeki en düşük yüzey pürüzlülük düzlemi belirlenmiştir. Belirlenen düzlem referans alınarak XZ ekseninde 50 ve 100 mikron katman kalınlıklarında, 0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75° açılarında numuneler üretilmiş ve bu düzlemlerdeki yüzey pürüzlülük değerleri incelenmiştir. Reçineli sistemlerde malzeme tipi, üretim ekseni, katman kalınlığı parametrelerinin yüzey pürüzlülüğünde etkili olduğu saptanmış ve bu sistemlerde imal edilecek parçalarda öncelikli yüzey seçimi yapılarak üretim haznesinde pozisyonlandırılması gerektiği görülmüştür. *Bu çalışma, Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenmiştir. ORCID NO: 0009-0006-0127-4937

Anahtar Kelimeler: SLA, Stereolitografi, 3B Yazıcı, Yüzey kalitesi, Yüzey pürüzlülüğü 


Keywords: