BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf Burak KÜÇÜKER, Mustafa TOSUN
SERAMİK KARO ÜRETİMİNDE MEYDANA GELEN REKTİFİYE TOZUNUN YAPI KİMYASALLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Seramik karo üretim sürecinde farklı kademelerde ve farklı karakterizasyonlarda atıklar meydana gelmekte, bu atıklar atık yönetimi, geri kazanımı ve depolanması gibi kritik konu başlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Çevre, yasal mevzuatlar, iklim politikaları ve firma politikaları bu konu başlıklarına odaklanmış durumdadır. Farklı kademelerden elde edilen atıkların hem depolanması hem de geri kazanımı için çeşitli ilave operasyonların oluşumu söz konusu olabilmektedir. İlave operasyonların getirebileceği maddi yükler de dikkate alındığında sektör paydaşları atıkların kullanılabileceği alternatif uygulamalar üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Günümüzde de bu çalışmalar güncelliğini korumaktadır. Seramik karo ürünlerinin doğal hammaddelerden üretilmesi ve doğal hammadde tüketimlerinin yıllar içerisindeki artışı nedeniyle kaynakların azalması, nitelikli hammaddeye ulaşım ve yüksek maliyetler gibi parametreler dikkate alındığında, ikincil hammaddelerin kullanımı tüm sektörlerde olduğu gibi seramik sektöründe de yaygınlaşmaktadır. Aynı durum seramik sektörünün doğrudan etkilediği yapı kimyasalları alanında da gözlenmektedir. Çalışma kapsamında, seramik karo üretim sürecinde, boyutsal anlamda daha iyi bir kararlılık oluşturulabilmesi için karolara uygulanan bir mekanik aşındırma işlemi olan rektifiye operasyonunun tamamlanmasıyla ortaya çıkan rektifiye tozu atıklarının öğütme dışında herhangi bir ön operasyona ihtiyaç kalmadan bir yapı kimyasalı ürünü olan zemin tesviye şapı içeriğinde kalsitin yerine kullanımı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Uygun tane boyutuna sahip atığın reçete içeriğindeki kalsitin yerine %2-5 oranında katılması ile gerekli karakterizasyon incelemeleri yapılmış mekanik özelliklerin değişimi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik karo, yapı kimyasalı, rektifiye tozu, zemin tesviye şapı, atık. 


Keywords: