BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif YİĞİT, Seda ÖZMUTLU
ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU YAZILIM HATA ANALİZİ
 
İşletmelerde ERP sistemleri kapsamında sürekli veri akışı mevcuttur. Firmalar birbiri ile entegre sistemler kullanarak bu veri akışını mümkün olduğunca otomatikleştirmektedir. Ofis çalışanlarının işlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşan bu verilerin sisteme aktarılması, fatura girişleri, günlük ve haftalık raporlamalar gibi rutin işler oluşturmaktadır. Bu rutin işler firmalarda ofis çalışan kadrosunda artışa sebep olmakla birlikte insan hatasına da açık sistemler yaratmaktadır. Son yıllarda işletmelerdeki rutin işler Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) tarafından yapılmaktadır. RPA insan davranışlarının bir taklidi olarak, belirli koşullar dahilinde programlanan, tanımlı, standart kurala dayalı iş süreçlerini yapabilen bir sanal çalışandır. Bu çalışmada Lojistik Birimi iş süreçlerinden olan gümrük evraklarının sisteme yüklenmesi sürecinin RPA yardımı ile otomasyonu sağlanmıştır. Yazılım robotları ile süreç otomasyonu günün belli saatlerinde çalışmaktadır. Yazılım robotları çalışırken bazı sebepler ile süreç hata ile sonuçlanmaktadır. Bu hataları analiz etmek için öncelikle alınan hataları etkileyebilecek bazı parametreler belirlenmiş ve bu parametreler ile hata oluşumları derlenerek bir veri seti oluşturulmuştur. Hatanın saat, gün, ay, vardiya gibi parametrelerden hangisinde tekrarladığı ile ilgili makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmalarını uygulamak için WEKA yazılımı kullanılmıştır. Denemeler sonucunda doğru sınıflandırılmış örneklerde en iyi sonucu %82 F-değeri ile Rassal Orman algoritması vermiştir. Çalışmanın devamında iş sürecini üç ana sürece ayırarak hataların en çok hangi süreçte alındığı bilgisinin de analiz verisine eklenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile hata tahmin performansının iyileştirilmesi ve hataların kök sebeplerinin önlenmesi için çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. ORCID NO: 0009-0009-7060-5623, 0000-0002-2744-2744

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, İş Süreç Otomasyonu, Makine Öğrenmesi, Robotik Süreç Otomasyonu, Random Forest 


Keywords: