BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Koray TORUN, Yaşar YENİSOY
PRİZMATİK BASINÇLI KAP TASARIMI
 
Basınçlı kaplar yaygın olarak proses veya depolama tankları, eşanjör, filtre ve benzeri ürünler olarak elektrik, nükleer, petrol sanayisi ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu ürünlerin geneli ASME standartının 8. Bölümünün 1. Kısmına uygun tasarlanmaktadır. Ancak, geometri kaynaklı farklılıklardaki sınırlar bu tarz ürünlerin silindirik geometriye sahip olmalarına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada prizmatik geometriye sahip olan basınçlı kap sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanmıştır. Standar ASME kodunda hesabı mümkün olmayan prizmatik basınçlı kap, Sonlu elemanlar aracılığıyla tasarlanmıştır ve ASME tasarımına uygun başka bir Basınçlı kaba entegre edilerek gerekli akkreditasyon sağlanmıştır. Tasarlanmış olan ürünün yük altında gerilim ve gerinim değerleri sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilmiştir ve fabrika Kabul testleri esnasında hesaplanan değerler teyit edilmiştir. Dairesel olmayan basınçlı kabın yük altında davranışı ve tasarım optimizazyonu için Autodesk Inventor Nastran yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışmanın özgün olan diğer yanı ise seçilen malzemenin korozyon dayanımıdır. Malzeme özelliğinden kaynaklanan korozyon dayanımı ve özel olarak tasarlanmış olan kaynak bağlantıları, ürünün gerilimlere ve korozif akışkanlara karşı mükavemetini sağlamıştır. Bu yöntemle tasarlanan kap ile mevcut yöntemlerle yapılan basınçlı kaplara göre çok daha az yer kaplayan, vana, dirsek, borular vs. gibi birçok bileşene olan ihtiyacı ortadan kaldıran,bu bileşenleri üzerinde topladığı için müşterinin farklı firmalara olan bağımlılığını ortadan kaldırıp tek kaynaktan çözen, korozif akışkanlara karşı seçilecek olan malzeme özelliği sayesinde çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler üretilebilecektir..

Anahtar Kelimeler: Prizmatik basınnçlı kap, sonlu elemanlar analizi, ASME 


Keywords: