BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK
PARK FREN KOLU İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MALZEME SEÇİMİ ÇALIŞMASI
 
Otomotiv endüstrisi, sürdürülebilirliği sağlamak, ürünlerinin karbon ayak izini azaltmak ve performans beklentilerini karşılamak için artan bir rekabet altındadır. Otomobil üreticileri hafif, güçlü, temiz ve enerji tasarruflu çözümlerin endüstriyel uygulamalarına giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Malzeme seçimi, bir sistemin ya da elemanın tasarımında ilk ve en önemli faktörler arasındadır. Günümüzde mevcut malzemeler arasından tasarıma uygun malzemenin seçim süreci karmaşık hale gelmiştir. Bir otomobilin imalatında çok sayıda farklı malzeme kullanılmaktadır. Bu nedenle ideal malzemelerin seçim sürecinde sistematik bir yaklaşımın kullanılması gerekmektedir. Malzeme seçimi üzerine yapılan çalışmalarla malzeme veri tabanları ve malzeme seçim yazılımları geliştirilmiştir. En uygun malzemeyi seçmek için birçok karar yöntemi de kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli malzeme seçim programları hafif ve dayanıklı yeni tasarım geliştirme çalışmalarında aday malzemelerin karşılaştırılması ve uygun malzemenin seçiminde önemli avantajlar sağlamaktadır. Park freni, fren sisteminde araç güvenliğinin önemli bileşenleri arasındadır. Park halindeki aracın kaymasını ve yuvarlanmasını önlemek için kullanılmasına ek olarak acil durumlarda aracı durdurmak amacıyla da kullanılmaktadır. Sunulan bu çalışmada, mekanik olarak kumanda edilen bir park fren kolu için bilgisayar destekli malzeme seçim yöntemi kullanılmıştır. Aday malzemeler belirlenen sınır kriterlerine göre seçilmiş ve karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. En uygun malzemenin seçimi amaçlanmıştır. Aday malzemeler arasından AISI 4340’ın park fren kolu imalatı için diğer malzemelere göre daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-9196-0784

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Malzeme Seçimi, Otomotiv, Park Fren Kolu 


Keywords: