BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ufuk ALTIN, Taner YILMAZ
OTOMOTİVDE KULLANILAN SILECEK SISTEMININ TITREŞIM VE GÜRÜLTÜ ANALIZI
 
Gün geçtikçe daha sessizleşmeye doğru eğilim gösteren otomobil teknolojisinde, silecek sistemlerinin ürettiği titreşim ve gürültüler daha dikkat çekici bir hale gelmektedir. Titreşim ve gürültünün bir çok silme kalitesi sorunu yol açtığı gibi meydana getirtiği rahatsız edici sesler müşteri şikayetlerinin bu konuda çok olmasına sebebiye vermiştir ve bir araştırma ihtiyacını doğurmuştur. Silecek sisteminde ki titreşimler ciyaklama, titreme ve geri dönüş olmak üzere üç tip kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, bir binek araçtadaki sürücü tarafında silecek sisteminin Ansys programıyla sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi, matematiksel modeli ortaya konularak, Arduino ve Labview programlarıyla birlikte deneysel ölçüm için bir titreşim ölçerin nasıl yapılacağı gösterilmiştir ve farklı özelliklere sahip numuneler deneylere tabi tutulup titreşim genlik verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler Hızlı Fourier dönüşüm metodu kullanılarak yorumlanmıştır. Silecek sistemi düşük frekanslı bir titreşim üretmiştir ve 28,69 Hz baskın frekansda gıcırtı tabir edilen kategoriye girmiştir. Silecek sisteminin koşulları değişmesiyle birlikte 17,82 Hz frekansda titreşim göstermiştir. Parametrelerinde değişiklik yapılan silecek kolunun ve süpürgelerinin titreşime olan etkileri görülmüştür. Silecek süpürgesinde yükün homojen dağıtılması durumunda titreşim miktarının arttığı ve kol baskı yükü ve atak açısının özelliklerinin minumuma değerlere doğru yönelmesi titreşim bakımında pozitif katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, silecek süpürgesinin çalışma ortamı ve silecek moturun hızı titreşime ve gürültüye ne derece etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Silecek Sistemi, Titreşim, Gürültü, Silecek Deney Tasarım 


Keywords: