BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih ERCAN, Bilge ALAN SARI, Mert ILGIN
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE KULLANILAN ARKA DENGE KOLU BURCUNUN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KRİTİK YORULMA NOKTALARININ TESPİTİ VE OPTİMAL TASARIM İÇİN FARKLI TASARIMLARIN BELİRLENMESİ
 
Süspansiyon sistemi geçmişten günümüze tüm araçlarda kullanılan, aracın seyir esnasında yol ile olan temasını dengeleyen, yoldan gelen titreşimleri ve ani darbeleri sönümleyen hem stabilite hem de sürücüye konfor sağlayıcı sistemdir. Süspansiyon sistemlerinin aracın ön ve arka tarafındaki tasarımları tekerleklerin hareket kabiliyeti ve konumları gereği değişkenlik göstermektedir. Süspansiyon sistemi parça bağlantıları genel olarak burç ve rotillerle yapılmaktadır. Bu parçalara ön tarafta salıncaklar ve arka tarafta denge kolları örnek verilebilir. Denge kolu, araç için kritik öneme sahip parçalardan bir tanesidir ve araç gövdesine veya şaseye burçlarla bağlanır. Bu burçlar, tekerlekten gelen yüklerin sönümlemesi ve sürüş esnasında radyal kuvvetleri sönümlemeye ve yukarı aşağı yönde dönme hareketine izin vererek tekerlek hareketini sağlamaktadır. Ayrıca, burçlar yoldan gelen titreşimleri sönümleyerek sürüş konforu sağlamaktadır. Yoldan gelen kuvvetler, arka denge kolu burcu kauçuğunda dönme hareketi ve kauçuğun radyal yönde hareketine neden olmaktadır. Bu hareket, kauçuğun hareket sınırları içindeki belli bir mesafeye izin vermektedir. Bu çalışmada, aracın sürüş güvenliği için kritik bir öneme sahip olan binek araçlarda kullanılan denge kolu burcunun, sonlu elemanlar yöntemiyle analizleri yapılarak, burçta kullanılan kauçuğun kritik noktaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Kritik gerilme bölgelerinde yapılan tasarım düzeltmeleriyle, gerinim miktarının azaltılması için çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan farklı revizyonların, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, gerinim miktarları ile ilk modelin gerinim miktarları karşılaştırılarak kauçuk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda gerinim miktarlarının azaltılmasının optimal bir tasarım için yeterli olmadığı görülmüştür. Burç üzerinde yapılan revizyonlar, ölçüsel kısıtlar nedeniye belli bir seviyede tutulmak zorundadır. Bu form değişimleri, kritik bölgedeki radyus miktarının 1mm ve 1.5mm değiştirilmesiyle elde edilmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışma arka denge kolu burçlarının sonlu elemanlar yöntemi analizleri üzerinde katkı sağlar niteliktedir. ORCID NO: 0000-0002-0351-5873

Anahtar Kelimeler: Denge Kolu, Burç, Kauçuk, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Gerinim 


Keywords: