BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper EŞTÜRKLER, Zafer İPEK, Atike TIPIRDAMAZ, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA
OTOMOTİV SEKTÖRÜ DIŞ PANEL SACI İÇİN KALIP TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
 
Söz konusu çalışma kapsamında, otomotiv sektörüne arz edilmekte olan otobüslerin içerisinde yer alan dış panel sac parçalarının yüksek kalite ve verimlilik ile imal edilmesini sağlayacak kalıp tasarımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Dış panel parçaları; parça derinliklerinin fazla olması sebebiyle, şekillendirme faaliyetleri sırasında geri esneme, yırtılma ve incelme gibi problemlerin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu doğrultuda, ilgili iş parçalarının kalite standart ve gereklilikleri, müşteri istek ve beklentilerine uygun şekilde imal edilmesini sağlayacak kalıp tasarımları ortaya konulmuştur. Ayrıca söz konusu iş parçalarının dış panel parçası olması sebebiyle yüzey kaliteleri büyük önem arz etmektedir. Parça yüzeyinde herhangi bir çizik ya da leke oluşumu istenmemektedir. Bu çalışma konusu aynı zamanda da bir proje konusu olarak işletmemizde sürdürülmektedir. Çalışma kapsamında proje hazırlık faaliyetleri, analiz, metot, kalıp tasarımı, kalıp modelinin çıkarılması, kalıp üretimi, pres altı alıştırma denemeleri, kalıp revizyonları, sac parça ile gerçek hat denemeleri, sac parçaya yönelik ölçümler ve iyileştirme çalışmaları, OEM kontrol ve onayı, proje sonlandırma ve bilgi birikiminin içselleştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Proje sonunda parçaların, formlanacak açınımın ve kalıp setinin ortaklaştırılması ile kullanılacak sac açınım malzeme miktarından ve kalıplardan malzeme tasarrufu sağlanmıştır. Proje konusu olan dış panel sac metal iç parçalarında üretim süreçleri içerisinde yırtılma ve incelme gibi problemler meydana gelmektedir. Ayrıca, parça ebatlarının büyük olması sebebiyle geri esneme oranının kontrolü zor olabilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu iş parçaları teknik zorluklara sahip olmaktadır. İlgili çalışma kapsamında dış panel iş parçalarının müşteri istek ve beklentilerine, kalite standart ve gerekliliklerine uygun bir şekilde, optimum geri esneme ve incelme oranlarına sahip bir şekilde elde edilmesini sağlayacak yeni bir sac metal şekillendirme üretim süreci geliştirilmiştir. Böylelikle ilgili iş parçalarının üretimi sırasında meydana gelen yırtılma ve burulma gibi problemler tamamı ile engellenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Simülasyon, Kalıp Tasarımı 


Keywords: