BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercan Egemen BAŞAR, Cafer KAYADELEN, Gökhan ALTAY
MİKROGRİD DONATILI SİLT ZEMİNİN ÜÇ EKSENLİ DAYANIMININ İNCELENMESİ
 
Temel özellikler olarak geogridlerle benzer işleve sahip olan mikrogrid malzeme; geogridlerin üç eksenli basınç deneyi numune boyutlarına giremeyeceği düşünülerek üç eksenli basınç deneyine tabi tutulmuştur. Bu anlamda sahadan sondaj yoluyla örselenmemiş olarak getirilen ince daneli zeminin mikrogrid katkısıyla artış gösterecek olan mukavemet parametreleri incelenmiştir. Ayrıca mukavemet parametreleri, deviatör gerilme, birim deformasyon grafikleriyle ifade edilen tepe noktaları üzerinden, mikrogrid katkılı zemin, donatısız zemin ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla üç eksenli basınç dayanımı çalışması için 50*100 mm boyutlarında numuneler hazırlanmış, bu numuneler donatı konfigürasyonu olarak donatısız, tek, çift ve üç donatılı şekilde incelenmiş, yine bu numunelere 50, 100, 150, 200 kPa şeklinde hücre basıncı uygulanmıştır. Deneylerde 4 mm. gözenekli olacak şekilde tek tip donatı kullanılmıştır. Buradaki amaç gözenek açıklığının, zemin mukavemetine olan etkisini belirlemek, donatısız, tek ve daha fazla dizilimdeki donatı konfigürasyonlarının birbirlerine göre olan dayanım farklarını grafik ve çizelgelerle açıklamak ve geogrid donatının tasarım parametreleri hakkında öncül bilgiye sahip olabilmenin önünü açmaktır. Kullanılan mikrogrid donatıların zemin ile etkileşimi gerek şev stabilitesi gerek yol dolgularındaki tasarımlarda kullanılan geogridler ile ilgili labaratuvar düzeyinde yapılabilen ve belli standartları verilmiş dayanım parametreleri ile tasarımsal olarak bilgi sahibi bu aşamada olunabilmektedir. Mikrogrid donatı zemine çekme basıncı yönünde katkı sağlayabilmektedir. Doğada bulunan zeminlerin bir çoğu basınca dayanıklı ancak çekmeye dayanıklı değildir. Bu donatılar zeminin bu zayıf yönünü kapatmaktadır. Söz konusu donatının zemine sağladığı iyileştirmeler bu çalışmada labaratuvar deneyleri ile açıklanmıştır. ORCID NO: 0000-0001-8175-6923, 0000-0003-2955-013X, 0000-0002-1174-545X

Anahtar Kelimeler: Donatılı Zemin, Mikrogrid, Üç Eksenli Basınç Deneyi 


Keywords: