BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özgün KOŞDERE, Zerrin SERT, Özge ALTUN
MİKRO İŞLEMCİLERDE KULLANILAN ISI KUYULARI
 
Günümüzde bilgi teknolojilerinde hızlı ilerleme, endüstriyel alanda verimin yükselmesine ve yaşam kalitesinin artmasına neden olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki bu gelişme hassas sıcaklık tespiti ve ısı geçişi mühendisliğinin ilerlemesi ile gerçekleşmiştir. Endüstride bu teknolojiler nano ve mikro ölçekli devrelerde ve çeşitli ısı üreten aygıtlarla dolu veri depolama merkezlerinde kullanıldığı görülmüştür. Son yıllarda elektronik aygıtların boyutları gün geçtikçe küçülmektedir. Ancak daha hızlı ve işlevsel oldukları için buna bağlı olarak ısı üretimleri artmaktadır. Bu yüzden güvenilir çalışma ortamları yaratmak, elektronik aygıtların sıcaklığını çalışma şartlarına uygun bir düzeyde tutmaya bağlıdır. Ayrıca bu işlemcilerin gelişimi, ısı kuyularının soğutabilme becerileri ile sınırlıdır. Isı kuyuları, yüksek ısı iletim katsayılı malzemelerin kullanıldığı soğutucu kanat dizileri olarak tanımlanır. Bu kanatlar sıcaklığı düşürmek için mikro işlemcilere bağlanır. Bu mikro işlemcilerin endüstriyel verimliliğinin artması elektronik soğutmada ısı geçişinin iyileştirilmesi açısından önemlidir. Bu yüzden ısı kuyularının ısı transferini inceleyen doğal ve zorlanmış taşınımlı çalışmalar yaygın olarak ele alınmaktadır. Çoğunlukla alüminyum malzemeden yapılan ısı kuyularının ısıl performansı, kanat yapısı ve kanat düzeni, akışkanın tipi, akış hızı ve akış yönü parametrelerine bağlıdır. Bu çalışmada literatürde yer alan ısı kuyularında yaygın olarak kullanılan kanatçık geometrileri ve çeşitliliği detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Isı kuyularında kullanılan kanatçık geometrilerinin avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Böylelikle bu konuda çalışacak olan araştırmacılara ve bu sektörde çalışanlara yön göstermek hedeflenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-7266-3685

Anahtar Kelimeler: Isı kuyusu, Elektronik işlemciler, Isı transferi, Kanat geometrisi 


Keywords: